D66 Zuid-Holland verbijsterd over besluit RGL

Leidenaar en fractievoorzitter van D66 in Zuid-Holland Geertjan Wenneker heeft met verbijstering gereageerd op het besluit van de provincie de RGL toch door te drukken.Wenneker: “Ondanks het feit dat een gedegen risico-analyse voor de aanleg en exploitatie van de RijnGouwelijn ontbreekt, heeft Gedeputeerde Staten laten weten dat zij deze lightrailverbinding door de binnenstad van Leiden in 2015 gerealiseerd wil zien. Om op korte termijn met de aanleg te kunnen beginnen maakt GS gebruik van haar doorzettingsmacht. Dat staat in schril contrast met het dringende advies van de Randstedelijke Rekenkamer om pas een besluit te nemen over het definitief ontwerp RGL-Oost als alle financiële risico’s in kaart zijn gebracht.”

Wenneker vervolgt: “D66 is verbijsterd over deze gang van zaken en vreest dat bij een tegenvallende exploitatie van de RijnGouwelijn andere OV-lijnen op de tocht komen te staan. Om deze reden heeft D66 een motie ingediend waarin zij GS verzoekt om de kosten voor beheer en onderhoud van de RGL-Oost niet ten koste te laten gaan van het overige openbaar vervoer in Zuid-Holland. Deze motie werd slechts gesteund door de SP, Partij voor de Dieren en Groenlinks.”

Met betrekking tot het referendum in Leiden waar 70% van de bevolking zich uitsprak tegen de aanleg van de RGL door de Breestraat merkt D66-Statenlid Geertjan Wenneker op dat: “Je kunt niet zomaar aan deze zeer duidelijke uitslag voorbij gaan, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat het hier een lokaal referendum betreft. In de visie van D66 was het beter geweest als er een provinciaal referendum had plaatsgevonden in alle gemeenten die de RGL zal aandoen. Helaas beschikt de provincie Zuid-Holland, als enige in Nederland, niet over een verordening die dat mogelijk maakt.”

Wat D66 betreft is het tijd om een einde te maken aan deze lightrailsoap. In de ogen van Wenneker is de doorgaande lightrail het politieke probleem geworden in plaats van de oplossing. “Gebruik van doorzettingsmacht is een paardenmiddel. GS heeft die bevoegdheid, maar dan moet je wel zeker van je zaak zijn. Er ontbreken teveel gegevens, zoals over vervoerswaarde, beheer en onderhoud, om de doorzettingsmacht in te zetten richting Leiden”, aldus Wenneker.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×