Provincie legt RijnGouwelijn aan door Breestraat

De meerderheid van de Provinciale Staten heeft zich tijdens de vergadering vandaag uitgesproken voor de RijnGouwelijn en voor de doorzetting door Leiden. Dat er financiële risico’s zijn is vervelend, maar ‘rails mogen wat kosten’, aldus GroenLinks. Het is prima als er nog met Leiden wordt gepraat als er een nieuw college is gevormd. Toch zal de procedure in gang worden gezet om de RijnGouwelijn aan te leggen door de Breestraat, zonder medewerking van Leiden.

D66, Partij voor de Dieren en SP stemden tegen. Zij vinden dat de financiële onderbouwing niet deugt en willen de uitslag van het referendum in Leiden respecteren. D66 vindt dat alle risico’s uit de plannen ‘vrijwel zekere kosten’ zijn en dat gebruik van de doorzettingsmacht een paardenmiddel is. Ook de SP is kritisch. Zij vrezen dat het bij de RGL alleen gaat om economie en niet meer om mensen.
De andere partijen maakten wel wat kanttekeningen, maar stemden in met de plannen. Dat is nodig om niet nog meer vertraging op te lopen, aldus Ron Hillebrand (PvdA). Hij betoogde dat de discussie in Leiden er alleen om gaat op welke termijn er vertramming plaatsvindt en hoe groot de voertuigen mogen zijn. CU/SGP wil Leiden wel een pleister op de wonde aanbieden. De Provincie zou de aanleg van de Ringweg-Oost kunnen bespoedigen als Leiden meewerkt aan het Breestraattracé.

Het Leidse college heeft kennis genomen van het besluit, maar kan nu niet reageren. Omdat vannacht het college is gevallen, mogen er namelijk geen controversiële besluiten worden genomen. Het RijnGouwelijn-dossier ligt zo gevoelig dat er daarom voorlopig nog geen uitspraak wordt gedaan.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×