D66 ergert zich aan uitlatingen wethouder Witteman

D66 fractievoorzitter Paul van Meenen heeft het helemaal gehad met wethouder Marc Witteman. De PvdA wethouder oordeelt op zijn weblog over het feit dat de gemeenteraad afgelopen dinsdag de begroting zonder behandeling goedkeurde. In zijn ogen verliezen met name de beoogde oppositiepartijen het recht om nog een mening te hebben over voorstellen uit die begroting. Het D66 raadslid, tevens lid van het Presidium, noemt dat in een reactie “misplaatst”, “zelfgenoegzaam” en “ongepast”. Van Meenen wijst de wethouder er op dat al vóór de huidige formatie door alle partijen is besloten om de begroting ongemoeid te laten.

Witteman heeft de gang van zaken met verbazing gevolgd, zo schrijft hij op zijn weblog. Het is volgens hem een raadsel dat de partijen die niet meeonderhandelen over een nieuw college, akkoord zijn gegaan met deze afspraak. In zijn ogen had de raad gewoon moeten debatteren over de voorstellen voor 2008. Nu dat is nagelaten, verliezen partijen naar zijn mening alle recht van spreken. Voor de onderhandelende partijen, waaronder zijn eigen PvdA, heeft Witteman nog wel begrip. Zij kunnen het nieuwe college straks begrotingswijzigingen meegeven.

Van Meenen heeft grote moeite met deze interpretatie. Hij vindt het ongepast dat de wethouder afspraken die de raad onderling heeft gemaakt aangrijpt om de oppositie rechtenloos te verklaren. Ook ChristenUnie voorman Guido Terpstra kijkt op van de opmerkingen van Witteman: “Dit moet een misverstand zijn. Er is afgesproken om de begroting pro forma af te handelen en op een later moment te komen tot begrotingswijzigingen, waarover dan uitgebreid het debat plaatsheeft. Die afspraak zal de heer Witteman toch ook wel hebben meegekregen?” Jan-Jaap De Haan, namens het CDA wél aan de onderhandelingstafel, wijt de kritiek van de wethouder ook aan een misverstand. In zijn ogen heeft niemand recht van spreken verloren. “Witteman was wellicht niet op de hoogte van de afspraken tussen de fractievoorzitters. Nu debatteren over zaken die straks toch anders kunnen zijn, is niet meer dan nodeloos geklets. Het feit dat we daarvan hebben afgezien, moet de wethouder toch ook aanspreken?”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×