GroenLinks bekritiseert partijfinanciering SP

GroenLinks-raadslid Hans van Egdom maakt zich druk over de manier waarop de SP wordt gefinancierd. De fracties van politieke partijen ontvangen een vergoeding van de gemeente om hun werk te kunnen doen. Bij de SP vloeit een deel van die lokale gelden naar de landelijke partijkas. Van Egdom wil weten of dat ook geldt voor de bijdrage die de Leidse SP-fractie van de gemeente ontvangt. Van Egdom: “Misschien is het goed als jullie transparant gaan zijn over de vraag of deze kwestie ook in Leiden speelt en, indien dit het geval is, of de bijdrage aan het landelijk buro niet ten koste is gegaan van het goede werk dat jullie voor de stad doen.”

Van Egdom baseert zijn vragen op een artikel van professor Elzinga in het blad Binnenlands Bestuur. Daarin stelt deze dat het landelijk partijblad van de SP grotendeels betaald wordt door de gemeenten. Er zouden volgens Elzinga door het hoofdkantoor diverse rekeningen worden gestuurd naar de lokale stichtingen. Op die nota’s staan kosten die de landelijke SP zou hebben gemaakt ten behoeve van de fracties (o.a. kosten landelijke website, bijdrage in de kosten van de partijbladen Spanning en de Tribune, kosten van politieke advisering, administratiekosten, kosten voor geleverd drukwerk).

“Feitelijk wordt dit dan betaald door een bijdrage van de gemeente voor de ondersteuning van de Leidse fractie. Ik snap dat Elzinga zich hier druk om maakt, want het kan toch niet de bedoeling van de lokale regelingen geweest zijn dat het landelijk partij-apparaat daarmee wordt ondersteund, zo vraagt Van Egdom zich af.

Tenslotte is Van Egdom benieuwd naar de afdrachtregeling van de SP: “Moeten Raymond Keur en Paul Jonas nu ook nog een groot deel van hun wachtgeld storten in de landelijke partijkas?”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×