"Mens heeft weinig invloed op klimaatsverandering"

Hoogleraar Thijs van Kolfschoten van de Universiteit Leiden heeft niet zo veel op met klimaatgoeroe Al Gore. Van Kolfschoten is er heilig van overtuigd, dat er een volgende ijstijd aankomt. Hij deed onderzoek naar de ontwikkeling van zoogdieren sinds de eerste ijstijd, waaruit blijkt, dat schommelingen in de temperatuur, met het smelten van de ijskappen tot gevolg, zich ook al eerder voordeden. “De invloed van de mens op klimaatveranderingen moet niet overschat worden”, stelt Van Kolfschoten.

Volgens de Leidse hoogleraar is er geen vaste verklaring voor klimaatsveranderingen, maar denkt hij, dat vooral de grilligheid van de natuur en de relatie met de zon, de oorzaken van de temperatuurstijging zijn.

Van Kolfschoten: ”In de zeventiger jaren praatten we nog over een naderende ijstijd en nu over smeltende ijskappen. Die pieken en dalen zie je door de tijd altijd terugkomen”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×