Detail 17e eeuws fries aan het koorhek. Foto: Wim Meulenkamp.

Inventarisatie kunstschatten Pieterskerk

Wim Meulenkamp, kunsthistoricus aan de SKKN ( stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland) zal een lezing geven in de Pieterskerk. Uitgangspunt is het belang van de inventarisatie van de kerkelijke kunst en de belangrijke plaats, die de Pieterskerk hierbij inneemt. De grafmonumenten, tapijtschilderingen, gildeborden en kerkmeesterkamers van deze kerk behoren tot de top van Nederland en vereisen veel speciale zorg. De lezing is de eerste in een serie van drie, waarin veel vragen van de bezoekers over de kunstschatten en de historische waarde beantwoord zullen worden.

De lezing vindt plaats op zondag 10 februari om 14.00 uur.

In de volgende twee lezingen zullen enkele kunstschatten nader worden belicht door een deskundige op dat specifieke terrein. De tweede lezing zal gaan over de geboden-, gilde- en rouwborden (zondag 9 maart 2008) en in de laatste lezing zal het avondmaalzilver van de Pieterskerk besproken worden (zondag 13 april 2008).

De lezingen worden gehouden in de bibliotheek van de Pieterskerk, ingang: Kloksteeg 16. Toegangsprijs: 5 euro per persoon per lezing, te betalen bij binnenkomst. Na afloop van de lezing is er koffie en thee. Er is plaats voor 45 belangstellenden!

Meer info: www.Pieterskerk.com

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×