Schipholexperimenten vermindering of verschuiving overlast?

Van de vier experimenten, die voorgesteld zijn door de luchtvaartsector aan de ministers van V&W en VROM, is er één die van directe betekenis is voor Leiden en de regio. De planning is om op 13 maart met de experimenten van start te gaan. Op 21 februari zal de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) waarin, naast de luchtvaartsector tevens vertegenwoordigers van bewoners van gemeenten rondom Schiphol vertegenwoordigd zijn, een advies uitbrengen. Jaap van Meijgaarden, bewonersvertegenwoordiger van Leiden zegt hierover: “Het effect van die kleine verlenging van de nachtprocedure is groter dan ik had verwacht. Afgelopen maandag werd een toelichting gegeven op de berekende effecten van alle maatregelen en die verrasten mij toch wel”. Van Meijgaarden verwacht dat het aantal ernstig gehinderden, in tegenstelling tot het gebied rond Schiphol, juist in onze regio zal toenemen. De voorstellen liggen vanaf 8 februari ter inzage op het gemeentehuis.

Van Meijgaarden vervolgt: “Het experiment om de nachtelijke procedures te verlengen heeft effect op onze regio, omdat de Kaagbaan voor nachtelijke landingen de preferente baan is. Uiteraard voor zover de weersomstandigheden dat toelaten. Het experiment houdt in dat de procedures die ’s nachts worden aangehouden met een halfuur, van 06.00 tot 06.30 uur worden verlengd. Die procedures houden in: aanvliegen boven zee tussen Katwijk en Noordwijk en vervolgens met een glijvlucht naar de Kaagbaan gaan”.

Van Meijgaarden: “Wat betreft het aantal slaapgestoorden is het effect ook negatief. In Katwijk en Noordwijk neemt dat aantal toe met 280 en 100 en in Oegstgeest neemt het af met 100. Ook hier per saldo dus een verslechtering, terwijl het totaal aantal slaapgestoorden afneemt met 2.500”.

Volgens Van Meijgaarden is de verslechtering mede een gevolg van het feit dat onze regio en ook de provincie Zuid-Holland niet direct bij het overleg van de commissie (de Alderstafel) waren vertegenwoordigd. Daar namen met name mensen uit de regio Amsterdam en de directe omgeving van Schiphol aan deel.

Het experiment duurt tot 31 oktober. Van Meijgaarden verwacht niet dat de voorstellen nog worden teruggedraaid, vanwege de positieve verwachtingen van de resultaten op het overige deel van de regio. De resultaten van het experiment moeten, volgens van Meijgaarden, goed geëvalueerd worden: “Bij het bespreken van maatregelen op de middellange termijn, zal er meer aandacht moeten komen voor verbeteringen in onze regio”.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×