Geen medische heroïnevoorziening, wel een convenant

Er komt toch een convenant tussen de gemeente, buurtbewoners, politie en de nieuwe huurders van het voormalig GGD gebouw aan de Roodenburgerstraat. Wethouder Gerda van den Berg komt terug op haar voornemen om deze afspraken alleen te maken bij de vestiging van een medische heroïnevoorziening. De gemeenteraad heeft dat laatste, een proef met subsidie van het Rijk, onlangs geschrapt. Ondanks dat besluit komen er dus wel beheerafspraken om overlast voor de buurt te voorkomen. In het pand vestigen zich een AHOED (Apotheker en Huisartsen Onder Eén Dak) en verslavingszorgaanbieder Brijder. De laatste staat welwillend tegenover het aanbod van de gemeente om de vierkante meters, die door het schrappen van de medische heroïneproef vrijkomen, erbij te huren.

De verbouwing van het voormalig Joods Weeshuis loopt ondertussen vertraging op. Er is bezwaar gemaakt in de procedure om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Wanneer echt gestart kan worden, is volgens de gemeente niet te zeggen. Tot grote zorg van Brijder manager R. Bos: “We zijn al jaren in gesprek over een nieuwe locatie. Het huidige onderkomen aan de Lange Mare is volkomen ongeschikt. Onveilig en ongezond voor zowel patiënten als medewerkers. Wij kijken dan ook uit naar een verhuizing.” Bos verwacht geen problemen voor de buurt:“Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken als er verslavingszorg in hun directe omgeving komt. De ervaring uit andere steden leert echter dat de buurt er alleen maar op vooruit gaat. Er worden afspraken gemaakt om de leefbaarheid te waarborgen en zelfs te verbeteren.” Op de huidige locatie aan de Lange Mare is van overlast voor de buurt volgens Bos geen sprake.

Omdat de verbouwing opschuift, wordt ook het geplande leefbaarheidonderzoek nog even uitgesteld. Met deze nulmeting willen partijen een jaar later het effect voor de buurt van de komst van de voorzieningen kunnen meten. Wijkvoorzitter Thomas van Duin voorziet een grote aanloop naar het gebouw. “Het gebouw staat nu grotendeels leeg, het is duidelijk dat met de komst van Brijder en van een huisartspraktijk de bedrijvigheid op die plek sterk toeneemt. Een huisarts heeft gemiddeld 2500 cliënten. Daarom is het ook goed dat we vasthouden aan het convenant.” Van Duin meent dat met het schrappen van de medische heroïne de grootste zorg van buurtbewoners is weggenomen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×