Vragen CDA en CU over drugsgebruik in jeugdhonken

Het CDA en de ChristenUnie leggen het college een aantal schriftelijke vragen voor over drugsgebruik in jongerenruimtes. Dit doen zij naar aanleiding van een artikel dat op 29 februari in het Leidsch Dagblad stond. In dit artikel genaamd ‘Beter hier dan buiten in de kou, toch? Jongeren in de Kooi zijn blij dat ze zich niet hoeven te vervelen”, wordt verteld dat de jongerenruimte van Buurtcentrum de Kooi bijna iedere dag bezocht wordt door zo´n 40 jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar, die het er erg gezellig maken. Beide partijen waarderen de inspanningen van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland, maar maken zich toch zorgen.In het artikel staat namelijk ook, dat er in de deuropening van de jongerenruimte een groep jongens en meisjes staat te blowen. Even verderop wordt verteld dat het jongerencentrum in de Mors zelfs helemaal zonder begeleiding draait.Op 4 maart werd in de commissie Onderwijs en samenleving bij het onderwerp lokaal gezondheidsbeleid een debat gevoerd met wethouder Gerda van de Berg. Tijdens dit debat gaf zij aan, dat jongeren tot 18 jaar in de jeugdhonken geen alcohol mogen drinken en er niet mogen roken of blowen.

Reden genoeg voor het CDA en de ChristenUnie om met een aantal schriftelijke vragen te komen.Allereerst willen ze weten of het college het genoemde krantenartikel kent en of burgemeester enwethouders op de hoogte zijn van het feit dat er eblowd wordt in Buurtcentrum de Kooi. Als dat laatste niet het geval is, willen de partijen weten of het college bereid is om met voorrang een onderzoek naar deze gang van zaken te doen. Ook vragen ze zich af of ze er vanuit kunnen gaan, dat de in het artikel geschetste situatie voor alle jeugdhonken geldt, die onder leiding van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland staan.Het CDA en de ChristenUnie zijn van mening dat de deuropening tot het honk, en zeker tot de verantwoordelijkheid van de leiding van het honk behoort. Is het college het daarmee eens?Verder menen beide partijen dat er in de jeugdhonken gegarandeerd niet mag worden gerrookt en geen alcohol gedronken mag worden, als deze onder leiding van het Jongerenwerk geopend zijn. De ouders van de jongeren moeten daarop kunnen vertrouwen. Deelt het college die mening?Het kan zijn dat de jongeren die volgens het krantenartikel blowden, ouder waren dan 18. Vindt het college het acceptabel dat dit gebeurt in een gesubsidieerde ruimte waarin zich ook minderjarigen bevinden?Vervolgens vragen de partijen zich af of het college hun mening deelt, dat de strenge regels die scholen rond drugsgebruik hanteren en die de wet oplegt, ook voor jeugdcentra moeten gelden.Tenslotte zijn de vragenstellers benieuwd wat het college er van vindt dat er ook jeugdcentra zijn die regelmatig zonder leiding vanuit het Jongerenwerk draaien. Welke maatregelen worden er getroffen om er voor te zorgen dat er altijd begeleiding aanwezig is als de centra open zijn?

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×