SP wil interpellatiedebat Koppenhinksteeg

De SP-fractie heeft een interpellatiedebat aangevraagd met het college naar aanleiding van het besluit om af te zien van de legalisering van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. “Het college gaat daarmee in tegen besluiten uit juni 2005 en april 2007, waarin een meerderheid in de gemeenteraad akkoord ging met de legalisering. Voor de SP is de manier van handelen van het college onrespectvol richting de gebruikers van de Koppenhinksteeg en de gemeenteraad, omdat eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen,” aldus raadslid Eva de Bakker.

Het college heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen extra geld aan de legalisering van de activiteiten in de Koppenhinksteeg besteed mag worden. De grens is daarbij gesteld op 460.000 euro. Woningcorporatie Ons Doel heeft onlangs aangegeven 775.000 euro nodig te hebben. De Bakker: “Het gat van 315.000 euro wil dit college niet dichten, terwijl men wist dat er een financieel tekort zou zijn. In de notitie Legalisering Koppenhinksteeg staat zelfs letterlijk dat het bedrag dat de gemeente bijdraagt nog definitief vastgesteld moet worden.”

De SP vindt het terugdraaien van het besluit kapitaalvernietiging. “De gebruikers, architecten en Ons Doel hebben al veel geïnvesteerd in de panden aan de Koppenhinksteeg, zowel in geld, tijd en energie. Zij hebben zelfs op aanraden van de gemeente verschillende aanpassingen gedaan. Het is dan onbehoorlijk als met één pennenstreek alle moeite en beloften ongedaan worden gemaakt. Zo hoort een gemeente zich niet op te stellen en we zullen het college daar zo snel mogelijk per interpellatie op aan spreken.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×