Toekomst Oostvlietpolder bijna besloten

Het duurt niet lang meer, of de toekomst van de Oostvlietpolder ligt vast. Dit meent de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO).Komende dinsdag behandelt de Raad van State voor de derde keer het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Na maximaal zes weken zal de beslissende uitspraak volgen, waartegen niet in hoger beroep kan worden gegaan.Twee jaar eerder werd dit goedkeuringsbesluit afgewezen, omdat de berekeningen van de gevolgen voor de luchtkwaliteitniet klopten en omdat de verkeersontsluiting niet goed was geregeld. De VVO is van mening dat deze twee zaken nog steeds niet juist zijn. Nadat de Raad van State niet met het bestemmingsplan instemde, hebben de gemeente en de provincie aanvullende luchtkwaliteitsonderzoeken laten verrichtenen nieuwe oplossingen voor de verkeersontsluiting voorgesteld. Volgens de VVO is bij deze onderzoeken rekening gehouden met een te laag aantal auto┬┤s dat dagelijks over de Europaweg rijdt. Uit een meting die Zuid-Holland zelf uitvoerde, zou gebleken zijn dat dit aantal veel hoger ligt, dan de in het plan genoemde hoeveelheid. Verder is de VVO het niet eens met de voorgestelde verkeersoplossingen. Het in het bestemmingsplan gedane voorstel om op de Lammebrug een extra rijstrook voor autoverkeer aan te leggen, is volgens de vereniging niet haalbaar, omdat de brug te smal is.

Afgelopen december heeft het college in het collegeakkoord vastgelegd dat er geen bedrijventerrein in de Oostvlietpolder aangelegd wordt, als de Raad van State dit opnieuw afwijst.De gemeente zal in dat geval de aankoopwaarde van de polder terug proberen te verdienen, door de grond te verkopen aan boeren en milieu-organisaties.

Leiden Oostvlietpolder


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×