Sleutels van Zijl en Vliet doet bewonersonderzoek in Kooi

Woningcorporatie de Sleutels van Zijl en Vliet is deze week met een bewonersonderzoek begonnen in de wijk ‘de Oude Kooi’. De corporatie is bezig met het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor de wijk en wil nu eerst de meningen van de bewoners peilen. In de gebiedsvisie wordt de toekomst van de wijk beschreven. Aanleiding is de scheefstand, scheurvorming en verzakking van de woningen. Ook zijn er problemen van wateroverlast en de vochthuishouding in de woningen. De afgelopen maanden zijn er onderzoeken gedaan naar de bouwkundige staat van de woningen. Naast deze onderzoeken wil de Sleutels van Zijl en Vliet van haar huurders horen hoe ze denken over hun woning en de wijk en welke verbeteringen ze willen.

De antwoorden van de bewoners en de resultaten worden anoniem verwerkt en de uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer in de wijk gepresenteerd. Na de zomer moet duidelijk zijn wat er met de woningen in de wijk gaat gebeuren.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×