SP komt met voorstel professionele steun Leidenaars

SP-raadslid Louk Rademaker kondigde deze week aan, dat zijn partij binnenkort een initiatiefvoorstel indient voor de professionele steun van bewoners. De SP vindt het belangrijk dat de Leidenaars de besluiten van de raad krytisch kunnen volgen. ”Het spreekt voor zich dat zij nooit de kennis en expertise zullen hebben die ambtenaren en bestuurders wél hebben. Het is dan ook van groot belang dat bewoners professionele ondersteuning kunnen krijgen bij hun kritische rol,” aldus Rademaker.

Een motie van PvdA-raadslid Marion van Dongen, over het incidenteel verschaffen van de mogelijkheid aan bewoners om professionele steun in te huren, werd al eerder aangenomen. De SP vindt dat echter niet voldoende. Zo wil de partij dat duidelijk wordt, welke belangengroepen recht hebben op steun, bij welke projecten deze steun ingehuurd mag worden en hoeveel subsidie en verstrekt wordt voor deze contra-expertise. Dit alles zal verwerkt worden in het initiatiefvoorstel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×