Project Leiden life meets science scoort goed

Het project ‘Naar een gezonde onderwijs-arbeidsmarkt voor de Life & Health Sciences sector’, is door Minister Maria Verhoeven uitgeroepen tot het beste projectvoorstel van de regio Zuidvleugel Randstad.Dit projectvoorstel is een initiatief van de stichting Leiden – life meets science, die het indiende in het kader van de subsidieregeling ‘Pieken in de Delta’. Het voorstel is ontwikkeld namens alle bedrijven en instellingen die actief zijn op het Leiden Bio Science Park en moet er toe leiden dat de kwalitatieve en kwantitatieve aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de life & health sciencessector verbeteren.

Momenteel is er op het Bio Science Park een tekort aan laboratoriumpersoneel. Omdat de life & health sciencessector steeds meer uitbreidt, zal dit tekort waarschijnlijk blijven groeien.Het projectvoorstel moet bijdragen aan toename van de instroom en verbetering van de scholing vanlaboratoriumpersoneel. Hiervoor zullen ondernemers en onderwijsinstellingen intensief gaan samenwerken bij het samenstellen van goed aansluitende onderwijsmethodes. Zo worden er nieuwe onderwijsvormen ontwikkeld zoals duale opleidingen voor het hoger laboratoriumonderwijsen leer-werk trajecten voor het middelbaar laboratoriumonderwijs.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×