Streekplanwijziging volgens Leiden onnodig en ongewenst

De provincie moet afzien van de voorgenomen streekplanwijziging voor de RijnGouwelijn Oost. Daarin staat dat de lightrail van Gouda naar Leiden door de Breestraat zal lopen. In het huidige streekplan wordt het tracé overgelaten aan de gemeente, dat past volgens Leiden prima bij de huidige situatie. Leiden en de provincie onderzoeken op dit moment de geschiktheid van het Hooigracht/Langegracht tracé. Daarover sloten beide partijen eerder dit jaar een procesovereenkomst. Een streekplan is het planologisch kader voor lokale bestemmmingsplannen en beschrijft wat er in (delen van) de provincie mag gebeuren.

De zienswijze van de gemeente Leiden is ingediend bij Gedeputeerde Staten. Naast de kwalificatie “onnodig en ongewenst” spreekt Leiden de zorg uit over enkele andere punten uit de voorgenomen wijziging. Zo is er geen enkele verwijzing opgenomen naar de Ringweg-Oost. Substantiële financiering voor de aanleg van deze ringweg rond Leiden is een voorwaarde voor de gemeente om mee te werken aan de aanleg van de RijnGouwelijn. Leiden had graag gezien dat in deze streekplanwijziging de ringweg alvast wordt ingepast.

Naar verwachting behandelt Provinciale Staten de zienswijzen vóór de zomer en stelt de wijziging vast.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×