Aalmarktproject verder onder druk

19

Het zijn spannende tijden voor de toekomst van de Aalmarkt. Het prestigieuze renovatieproject geldt als het meest risicovolle van de gemeente. Het dossier kampt met een reeks tegenslagen, waaronder de mislukte onteigening van een aantal panden in het gebied. Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt nu dat het stadsbestuur de druk opvoert op de belangrijkste partner Bouwfonds MAB. Die moet uiterlijk 11 juni met een nieuwe overeenkomst komen. Als dat niet gebeurt, zegt de gemeente de samenwerking op. Het Aalmarktplan wordt dan opgeknipt in deelprojecten en aan andere marktpartijen verkocht.

Inmiddels is de vertraging in het project opgelopen tot 14 maanden. De aanvankelijke opleverdatum half 2010 wordt dus ruim overschreden. Het afkeuren van de onteigening noopte de gemeente eerder tot het heropenen van de onderhandelingen met de huidige eigenaren van een aantal panden in het gebied. Met hen is nog altijd geen overeenstemming. Apotheker Tjon Soei Len wil het pand zelf liever renoveren. Ook met de Fortis bank, onder andere eigenaar van panden in de Mandemakerssteeg, is nog geen akkoord bereikt. De partijen verschillen van mening over de grondwaarde.

Tot op heden liggen de planningsrisico’s van het plan vooral bij de gemeente, daar wil het college nu van af. Het is reden om de druk op Bouwfonds MAB op te voeren. De projectontwikkelaar ziet inmiddels de zoveelste randvoorwaarde voor een rendabel project in rook opgaan. Na het schrappen van een parkeergarage aan de Boommarkt, het uitstel van de Morspoortgarage en het verleggen van het tracé van de RijnGouweLijn, zien zij de bereikbaarheid van het gebied verder verslechteren. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de prijs die zij in de nieuwe overeenkomst zullen bieden.

Eén van de deelprojecten in het plan, de renovatie van de Stadsgehoorzaal, is wel gestart. Vorig jaar constateerde toenmalig verantwoordelijk wethouder Marc Witteman een tekort van 1,6 miljoen euro. Met een aantal maatregelen werd dat teruggebracht tot 650.000. De raad stelde het extra geld beschikbaar. Eén van die maatregelen, het afromen van de post onvoorzien, blijkt nu niet afdoende. Het college voorziet een tekort. Het stelt de raad voor dit te verrekenen in een hogere waarde van de winkel die onderdeel is van het project.

Delen

19 reacties

 1. Jacques de Coo op

  Met enig genoegen kan ik constateren dat ik in 2004 bij de vaststelling van de Aalmarktplannen al op de onhaalbaarheid van dit megalomane plan van Hillebrand heb gewezen. Als enig raadslid heb ik namens LWG/De Groenen dan ook tegen gestemd en gewezen op het sprookjeskarakter van dit plan. Veel beter ware het te besluiten tot kleinschalige ontwikkeling en dat lijkt nu dus toch te gebeuren!

 2. Jacques de Coo op

  Met de plannen voor de Stadsgehoorzaal loopt het bepaald niet lekker. Wat hiervan te vinden? Het projectbesluit 2004 zegt: Van de panden Aalmarkt 5 en 6, die wij binnenkort verwachten te verwerven van de stichting Diogenes, zal de begane grond benut worden voor een artiestenfoyer en de balie van de entree van de te bouwen tweede zaal voor de Stadsgehoorzaal.
  En wat zegt het college nu: Voor Aalmarkt 5 en 6 (Diogenes panden) geldt dat ze niet nodig zijn voor de Stadsgehoorzaal en in dit kader niet verworven zullen worden.
  Ik ben benieuwd hoe dat weer opgelost gaat worden.

 3. Tja, ook dit zal wel weer in een doodlopend straatje terecht komen. Zoals zoveel projecten in Leiden.
  Waar je ook komt, overal zijn dit soort projecten gewoon goed geregeld en uitgevoerd. Behalve hier.
  Amateurisme ten top……

 4. Een enorm fiasco dus, het megalomane Aalmarktproject ten grave gedragen. Er bestonden in 2004 enorm veel onzekerheden en de risico’s voor de gemeente werden toen al uitgemeten. Het project werd er er echter doorheen gejast door een arrogant en regentesk college, met de steun van alle fracties, waarvan sommigen zich hebben laten beduvelen en anderen al dan niet tegen beter weten in het college onvoorwaardelijk steunden, behalve dus LWG/De Groenen. Uiteraard werden tegenstanders toen, en eerder, belachelijk gemaakt, hetgeen gepaard ging met de gebruikelijke beschuldigingen. Ze zouden geen oog voor de toekomst hebben en altijd maar alles bij het oude zouden willen laten enz. Waar hebben we dat toch meer gezien? Juist ja, bij de RGL o.a.
  Ik hoop dat raadsleden zich een keer gaan afvragen hoe het toch mogelijk is dat de gemeenteraad keer op keer akkoord gaat met plannen en projecten die op financieel drijfzand zijn gebouwd. Verder verwijs ik naar mijn reacties op de PvdA-site.

 5. E.Meijer is diezelfde die zo uitvoerig campagne voert voor het wegsluizen van grote sommen geld naar zijn politieke vriendjes in de Koppenhinksteeg. Over stuitende hypocrisie gesproken!

 6. Geachte heer Meijer,

  Ik lees nu al een tijdje op de achtergrond mee en het valt me op dat u echt over alles een negatieve mening heeft. Vanwaar deze klaagzang, wat zit u dwars, heeft u niet iets leukers / beters te doen dan klagen.

  Kijk naar buiten, geniet van al het moois wat Leiden en haar omgeving te bieden heeft. Ga wandelen, op het terras zitten, tuinieren, naar de schouwburg het maakt niet uit wat u doet maar kruip in godsnaam achter de pc vandaan en doorbreek deze negatieve spiraal. U zult zien dat u omgeving er een stuk zonniger / leuker uit ziet dan u op dit moment denkt.

  Groeten en graag gedaan

   

   

 7. R. Dentener op

  en wie is ereboog2 (is er ook nog een ereboog1?) dan wel en om welke ‘grote sommen weggesluisd geld naar de Koppenhinksteeg’ gaat het dan? In welke orde van grootte? Door wie of wat? Of bent u in de war met de eenmalige subsidie die Eurodusnie ontving i.v.m. het EU-referendum van 2005? Deze staat natuurlijk totaal in geen verhouding met de totnogtoe naar het Aalmarktplan/NAP ‘weggesluisde’ gelden die in een bodemloze (bouw)put belanden. Ooit zou ons daar een referendum over worden voorgelegd, weet u nog? In 2003 was onafhankelijk voorzitter en oud PvdA-wethouder Cees Waal van de projectgroep Aalmarktplan nog heel optimistisch over ‘dit voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing’ zoals hij dat toen noemde. Een citaat:

  “Recentelijk zijn harde noten gekraakt over het gebrek aan bestuurskracht van de gemeente Leiden. Het niet tot uitvoering weten te brengen van ambitieuze plannen is een symptoom van dit gebrek, evenals het ontbreken van bondgenoten. De nieuwe aanpak voor het Aalmarktgebied is voor het stadsbestuur een unieke kans om gemotiveerde burgers, die ook een grote mate van deskundigheid blijken te hebben en daarin zeker niet onderdoen voor de gemeentelijke organisatie, aan zich te binden.” http://www.heemschut.nl/tijdschr/Artikelen/2003/aalmarkt1.htm Inmiddels denk ik dat menigeen zijn optimisme over de uitvoering van het megalomane Aalmarktplan heeft moeten bijstellen.

 8. R. Dentener op

  wellicht kan Ria met wat adviezen en zonnetje ook de negatieve spiraal doorbreken waarin de besluitvorming rond het Aalmarktplan nu verkeert? Zie voor deze negatieve spiraal “Brief aan de raad met de stand van zaken van het Aalmarktproject” op http://www.leiden.nl/dspage.asp?objectid=56778 

 9. Lex Beverhuis op

  Tja, en door het niet doorgaan van verschillende parkeergarages (Aalmarktgarage, Morspoortgarage), bussen uit Katwijk en Noordwijk die binnenkort niet verder gaan als het Station, en een besluit van het College om de RGL niet via de Breestraat te laten rijden, dan is het voor een projectontwikkelaar helemaal niet meer interssant om een Aalmarktplan te ontwikkelen. Dit zou alleen maar leegstand opleveren. Bij de informatieavond over de RGL is het duidelijk gezegd. Het tracé over de Hooigracht is niet gunstig voor de omgeving Breestraat en zal ten koste gaan van de daar gevestigde ondernemers. Ook voor deelprojecten zal zo weinig animo zijn. Betekent wellicht de volgende grote verliespost voor dit College.

 10. Wat voor amateurs zitten er in ons Gemeente Bestuur.. Connexxion Bussen dit  tot Leiden Centraal gaan rijden..en dan pakken ze net de  Connexxion bussen Noordwijk/Katwijk..Ja ja…..Handje klap om zo de RGL te kunnen doorvoeren naar Noordwijk/ Katwijk…Een gekronkel die in de slangenkuil van Daniël  moet plaatsvinden dat gebeurt nu in Leiden

 11. Ja Ria.G mensen zoals jij denken dat sleutelstad net zoiets is als de Gouden-kooi

  Eerst is herman niet goed en nu E.Meijer

  Ria leer eens goed lezen , dan zal je ook iets beter begrijpen…

 12. Meneer of mevrouw X ik weet niet waar u het over heeft vwb Herman echter uw reactie ’s zeggen genoeg. Is u ook u ook zo verbitterd? Geniet en lach, maak plezier en ook u zult zien dat de gezichten om u heen u weer een stuk vriendelijker aankijken. Immers wie positief doet positief ontmoet.

  kusje van Ria

   

 13. Kat in de zak.

  Het idee om een extra passage te maken van de Haarlemmerstraat via de Aalmarkt naar de Breestraat is inprinciepe zo gek nog niet. Dit kan inderdaad de loop richting Breestraat stimuleren waardoor het winkelbestand zich gaat uitbreiden aan de Aalmarkt en Breestraat.
  Dat het maken van deze doorsteek voor projektontwikkelaars waarschijnlijk financieel niet interessant is, is nog geen reden om dit niet te doen. In een dergelijk geval moet de overheid een deel van de kosten op zich nemen in ieder geval van de brug.
  Maar door de veranderingen door goed willende burgers ( N.A.P.) is
  dit idee van het Aalmarktplan totaal zinloos geworden en financieel
  onhaalbaar. Door deze veranderingen is het niet meer mogelijk de Passage door te trekken naar de Breestraat via Aalmartschool en L.V.C. Het idee om twee smalle stegen deze functie te laten vervullen is dan ook een lachertje omdat deze al verbonden zijn met de Haarlemmerstraat. Dit plan had dan ook nooit moeten worden goed gekeurd omdat het hoofddoel een nieuwe verbinding maken tussen de twee winkelgebieden niet meer mogelijk was.
  Als de basis van een plan er niet meer is, is de rest ook overbodig
  en spielerij die alleen kan leiden tot een financiele ramp.
  Hoe moet het nu verder met al die panden, al jaren pleit ik er voor
  om in ieder geval het Rijnlandblok uit het plan te halen en apart te ontwikkelen ten behoeve van een centrumvoorziening van de stad.
  Nu dreigt deze centrumvoorziening te worden geschrapt en blijkt
  het Aalmarktplan een kat in de zak.

 14. diederick, de besluitvorming over en aanbesteding van het openbaar vervoer is een zaak van de provincie, niet van de gemeente. De wettelijke basis hiervoor vormen Wet personenvervoer 2000 en nog wat regelingen.

 15. Wybo Mentink op

  Beste Ria G.,

  Als ik wil juichen of soortgelijk uitbundig om niet te zeggen uitzinnig gedrag wil vertonen komt dit zelden of nooit tot stand door de prestaties van onze lokale politici en bestuurders. Ook een internationaal voetbaltoernooi met compleet bijgeleverde massahysterie eventueel aangevuld met een uitklapbaar brulshirt of ontvlambare boa in de kleuren oranje of oranje vormt geen aanleiding om mijn gedrag aan te passen: ik voel mij er niet beter door en mijn stemming wordt er niet wezenlijk door beïnvloed. Ben ik nu soms een gevoelsarme onmens?

  Uw reactie is dermate verfrissend dat ik het heel wel voor mogelijk houd dat ik voor u een uitzondering ga maken. Wat wil namelijk het geval? Voor mij is 2008 nu al -nog voor de zomerstop!- een recordrampjaar is geworden (afgemeten aan de indrukwekkende reeks mislukkingen op het gebied van relaties, werk, studie, gezondheid en financiën). Vorige week overwoog ik nog een Senegalese geneesheer zoals de overbekende Mr.Kanji in te huren (logisch want zo heb je weer een probleem erbij als je al diep in de schuldenbrij zit) in een laatste wanhopige poging om dit record nog te doen sneuvelen. Dankzij uw inbreng heb ik mijn persoonlijke leven weer op de rails kunnen zetten, alles loopt gevoelsmatig plots op rolletjes en gesmeerd, mijn emotionele huishouding is weer op orde. Hoe kan ik u bedanken?

  Even terug naar de politieke werkelijkheid: Leiden heeft moeite met het succesvol afronden van grote projecten. Zo wordt de aanleg van de RGL het grootste debacle in de komende tien jaar. En dit is niet alles: zelfs de kleinere projecten bezorgen ons de nodige kopzorgen. Een positieve grondhouding kan natuurlijk helpen om de oorzaken weg te nemen en de werkzaamheid van de bestuurders en de ambtenarij te verhogen. Maar het is duidelijk dat dit niet volstaat: om een bestuurscultuur te verbeteren mogen –nee moeten- er best harde woorden vallen. Mijns inziens is dit nu juist een van de hoofdproblemen in Leiden: als je gerede kritiek uit word je op een zijspoor gezet en zo houd je een vaag en oncontroleerbaar vriendenclubje over. Voor een veilig en verantwoordelijk beheer van de gemeentekas is dit geen gewenste ontwikkeling. Leidinggevenden van een bedenkelijk niveau creeren en creerden de voorwaarden voor het politiek-bestuurlijke moeras van onze sleutelstad, waarin we ons nu helaas bevinden. Een snelle en pijnloze uitweg is er niet: Leiden blijft nog even in last

 16. hahahaha

  lieve wybo, wat een geweldige reactie, u doet mij lachen nee sterker nog u laat mij schateren. Gelukkig heeft u uw gevoel voor (cynische) humor in deze voor u toch vervelende tijd niet verloren. U heeft vwb de leidse politiek natuurlijk helemaal gelijk. Wat ik middels mijn reactie’s alleen duidelijk wilde maken is dat alleen maar klagen niet zo veel zin heeft. Van klagen zijn zaken immers nog nooit positief veranderd. Een mening  okee maar doe er wat mee en ga niet ontevreden met sleutelstad op schoot op de bank hangen.

  groetjes Ria

 17. Waarom gebruiken sommige mensen zoveel worden , om alleen maar te zeggen U bent een klepzeiker.

 18. wederom een zeer constuctieve bijdrage van persoontje x. Doe wat met je leven man en maak je omgeving niet zo zuur als jij.

Over de auteur

Je bent nu offline