Aalmarktproject verder onder druk

Het zijn spannende tijden voor de toekomst van de Aalmarkt. Het prestigieuze renovatieproject geldt als het meest risicovolle van de gemeente. Het dossier kampt met een reeks tegenslagen, waaronder de mislukte onteigening van een aantal panden in het gebied. Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt nu dat het stadsbestuur de druk opvoert op de belangrijkste partner Bouwfonds MAB. Die moet uiterlijk 11 juni met een nieuwe overeenkomst komen. Als dat niet gebeurt, zegt de gemeente de samenwerking op. Het Aalmarktplan wordt dan opgeknipt in deelprojecten en aan andere marktpartijen verkocht.

Inmiddels is de vertraging in het project opgelopen tot 14 maanden. De aanvankelijke opleverdatum half 2010 wordt dus ruim overschreden. Het afkeuren van de onteigening noopte de gemeente eerder tot het heropenen van de onderhandelingen met de huidige eigenaren van een aantal panden in het gebied. Met hen is nog altijd geen overeenstemming. Apotheker Tjon Soei Len wil het pand zelf liever renoveren. Ook met de Fortis bank, onder andere eigenaar van panden in de Mandemakerssteeg, is nog geen akkoord bereikt. De partijen verschillen van mening over de grondwaarde.

Tot op heden liggen de planningsrisico’s van het plan vooral bij de gemeente, daar wil het college nu van af. Het is reden om de druk op Bouwfonds MAB op te voeren. De projectontwikkelaar ziet inmiddels de zoveelste randvoorwaarde voor een rendabel project in rook opgaan. Na het schrappen van een parkeergarage aan de Boommarkt, het uitstel van de Morspoortgarage en het verleggen van het tracé van de RijnGouweLijn, zien zij de bereikbaarheid van het gebied verder verslechteren. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de prijs die zij in de nieuwe overeenkomst zullen bieden.

Eén van de deelprojecten in het plan, de renovatie van de Stadsgehoorzaal, is wel gestart. Vorig jaar constateerde toenmalig verantwoordelijk wethouder Marc Witteman een tekort van 1,6 miljoen euro. Met een aantal maatregelen werd dat teruggebracht tot 650.000. De raad stelde het extra geld beschikbaar. Eén van die maatregelen, het afromen van de post onvoorzien, blijkt nu niet afdoende. Het college voorziet een tekort. Het stelt de raad voor dit te verrekenen in een hogere waarde van de winkel die onderdeel is van het project.

Advertentie

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×