Convenant vroegtijdige schoolverlaters ondertekend

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Holland Rijnland-gemeenten, het ROC Leiden, het ROC ID College, het ROC Mondriaan, het Wellantcollege, het ROC Nova College, de VO/SVO Duin- en Bollenstreek en de Vereniging Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden, hebben vorige week een convenant ondertekend. Met behulp van deze samenwerkingsovereenkomst, willen zij het aantal voortijdige schoolverlaters met 40% doen afnemen. Hiervoor zullen zij onder andere werken aan een soepelere overgangsmogelijkheid van vmbo naar mbo, versterking van de zorgstructuur binnen het mbo, de inzet van extra begeleiding voor de leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten, en versnelde doorverwijzing naar het Jongerenloket, waar de jongeren op allerlei fronten hulp en begeleiding kunnen krijgen.

Tijdens het schooljaar van 2005/2006, verlieten in de regio Holland-Rijnland 1.087 jongeren hun school, zonder dat zij een diploma op mbo-2, havo of vwo-niveau behaald hadden. Gebleken is dat leerlingen vooral uitvallen gedurende de eerste twee klassen van het mbo en wanneer zij de overstap van vmbo naar mbo maken. Belangrijke oorzaken voor de uitval zijn onder andere een verkeerde opleidingskeus en persoonlijke omstandigheden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×