Vragen Leefbaar Leiden over inbeslaggenomen fietsen

Leefbaar Leiden heeft een aantal vragen aan het college voorgelegd, over de inbeslagname van fietsen. De partij heeft namelijk begrepen dat rijwielen die om een andere reden dan het Fiets Fout Fiets Wegbeleid worden weggehaald, in een opslagruimte op de Boommarkt worden bewaard. Daan Sloos wil namens zijn partij weten, wat er met deze fietsen gedaan wordt, als hun rechtmatige eigenaar ze niet komt ophalen en of er onderzocht wordt van wie de fietsen zijn.

Verder vraagt hij of niet opgehaalde fietsen verkocht worden en als dat zo is, aan wie. Wat is de opbrengst van de verkoop en naar wie gaat dat geld? Tenslotte vraagt Sloos of het college het er mee eens is, dat de fietsenacties en eventuele verkoop daarvan schimmig verlopen en dat er weinig openheid is, waardoor de burgers niet weten wat er met hun eigendom gebeurt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×