Vragen Leefbaar Leiden over inval Spoortje

Leefbaar Leiden legt het college een aantal schriftelijke vragen voor over de controle-inval van de politie in de jongerenruimte van Buurthuis ’t Spoortje in Leiden Noord. Afgelopen donderdagavond viel een negental agenten de recreatieruimte binnen, waar meerdere keren per week een groep jongeren te vinden is, veelal van Marokaanse afkomst. Op het moment van de inval was de jongerensoos afgelopen. Er waren alleen een jongerenwerker en twee jongens aanwezig die voetbal keken. Tijdens de actie is niets strafbaars aangetroffen.

Allereerst wil Daan Sloos namens zijn partij weten of deze controle-inval nodig was en waarom op dat tijdstip. Waar zoekt de politie naar tijdens zulke controles? Ook vraagt hij zich af of er meldingen van geluidsoverlast gedaan zijn en als dat zo is, hoeveel en in welk tijdsbestek. Verder is hij benieuwd of de politiecontrole zich met name richt op Marokkaanse jongens en waarom de jongerenwerkers niet van te voren over de controle zijn ingelicht. Ook vraagt hij of dergelijke acties wel zijn toegestaan als er geen vermoedens van strafbaar handelen zijn. Daarnaast informeert Sloos naar de taak van de wijkagent met betrekking tot deze controles. Tenslotte wil hij weten of het college de mening van Leefbaar Leiden deelt dat dergelijke controles stigmatiserend werken op de omgeving.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×