Wethouder De Haan ondertekent convenant arme gezinnen

Wethouder Werk en Inkomen Jan-Jaap de Haan heeft afgelopen woensdag het ‘Convenant Kinderen doen mee!’ ondertekend. In deze overeenkomst die door staatssecretaris Aboutaleb opgesteld is, zijn afspraken vastgelegd over de extra ondersteuning van kinderen in arme gezinnen. Deze ondersteuning heeft betrekking op buitenschoolse activiteiten rond sport, cultuur en algemene ontwikkeling en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. De overheid wil het aantal kinderen dat niet goed aan het maatschappelijke leven kan deelnemen omdat daar thuis geen geld voor is, met de helft laten afnemen.

De wethouder zegt over het convenant: “We moeten voorkomen dat armoede over gaat van ouder op kind. Overdraagbare armoede is niet eerlijk. Ik wil dat er een einde komt aan het automatisme dat kinderen uit arme gezinnen minder toekomst hebben dan andere kinderen. Ik wil dat ieder kind evenveel kansen krijgt”. Hij wil de kinderen met behulp van het minimabeleid en ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur tegemoet komen. Leiden heeft al een declaratieregeling op grond waarvan kosten van onder meer sport, cultuur en computers kunnen worden vergoed. Deze regeling zal zo worden aangepast, dat kinderen er meer baat bij hebben.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×