Aalmarktproject van de baan

De gemeente Leiden en Bouwfonds MAB beëindigen hun samenwerking in het Aalmarktproject. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dat gisteren besloten. De gemeente Leiden en MAB zijn volgens het college in overleg met elkaar tot de conclusie gekomen dat de ontwikkelovereenkomst tussen de beide partijen beëindigd zou moeten worden. Recent is er discussie ontstaan over de oorspronkelijke uitgangspunten en het ambitieniveau. Belangrijkste twistpunt is daarbij het niet aanleggen van de RijnGouweLijn door de Breestraat. Eerder werd ook al de Boommarkt parkeergarage uit de Aalmarktplannen geschrapt. Al met al reden voor MAB om in de realisatieovereenkomst die onlangs op verzoek van de gemeente werd opgesteld, fors rekening te houden met deze wijzigingen. De overeenkomst bleek daardoor voor de gemeente Leiden niet haalbaar meer.

Hoeveel Leiden aan MAB moet betalen om onder de overeeenkomst uit te komen, is nog niet duidelijk. Leiden wil het Aalmarktplan in gewijzigde vorm alsnog (laten) realiseren.

Advertentie

Leiden Aalmarktproject


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×