ChristenUnie stuit op nieuw stuk in Stationsplein dossier

1

Een zogenaamde stedenbouwkundige massaschets uit januari 2007 heeft er mede toe geleid dat het verzoek tot onteigening van het Gat van Van der Putte aan het Stationsplein is vernietigd. Dat blijkt uit navraag door de ChristenUnie bij de opstellers van het besluit, de directie Juridische Zaken van het ministerie van VROM. Zij oordeelden dat Leiden de onteigening van het ontsierende stuk grond aan het Stationsplein niet kan doorzetten. Het feit dat de gemeente overweegt om het Stationsgebied op een andere wijze in te vullen dan haar thans voor ogen staat, is één van de redenen voor dit besluit. De vernietiging heeft tot de nodige beroering geleid in de politieke arena. Fractielid Janine Clement (CU) stelde inmiddels schriftelijke vragen aan het college. Eerder deden de VVD en de PvdA dat al.

De stedenbouwkundige massaschets was volgens Clement geen onderdeel van de beraadslagingen in september 2007, toen de gemeenteraad het besluit tot onteigening goedkeurde. De ChristenUnie wil nu weten welke status het document had. Een formele status zou betekenen dat de raad onvolledig is geïnformeerd. Als het geen formele status heeft, is het de vraag hoe de opstellers van de vernietiging aan het stuk zijn gekomen.

Delen

1 reactie

  1. Ton de Bruijn op

    Waarschijnlijk duidde de Kroon in haar uitspraak op <u>dit</u> stuk, dat nu door de Christen Unie is opgeduikeld (waarvoor hulde). Daarmee zou natuurlijk ook gelijk een antwoord zijn gegeven op de vragen die nu al weer een dag of acht geleden aan het college zijn gesteld (zie bijlage) vanuit de PvdA fractie maar waarop tot nu toe antwoorden uitbleven.

    Het college van B&W laat de burgers wel aardig in spanning; blij dat de Christen Unie ook maar eens stevig aan de bel trekt.

    http://leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3494

Je bent nu offline