Burgemeester doet voetbalkooi op slot

Vanaf morgen is de voetbalkooi in de Slaaghwijk (Merenwijk) ‘s avonds gesloten. Op last van de Burgemeester is het verboden om tussen 21.00 en 8.00 uur in de voetbalkooi en de directe nabijheid te komen. Het verbod geldt voor twee weken en de politie zal het streng controleren. De afgelopen periode zorgden groepen jongeren rondom de voetbalkooi voor veel overlast. Om hier op korte termijn een einde aan te maken, gaat de kooi, net als in 2006, tijdelijk dicht.

De politie kan het gebied rondom de voetbalkooi aanmerken als een gebied waar streng tegen (jeugd)overlast wordt opgetreden. Bij ernstige overlast krijgt het gebied kleurcode ‘rood’. De politie kan dan extra maatregelen nemen zoals het wegsturen van groepen, ook als ze geen overlast veroorzaken, en het direct bekeuren van iedereen die zich niet aan het verbod houdt. Ook kunnen ouders/verzorgers van jongeren die overlast veroorzaken een waarschuwingsbrief ontvangen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×