Bestuur Stedenband Leiden-Buffalo City zoekt uitbreiding

Het bestuur van de Stichting Stedenband Leiden-Buffalo City, heeft behoefte aan versterking. De stichting zet zich in voor de Zuid-Afrikaanse zusterstad van Leiden en bestaat uit een aantal werkgroepen, die voornamelijk opgebouwd zijn uit vrijwilligers. Deze vrijwilligers proberen in Leiden zoveel mogelijk organisaties en bewoners bij de stedenband te betrekken en voeren in Buffalo City diverse grote projecten uit.

Het bestuur, dat op zoek is naar enkele nieuwe bestuursleden, overkoepelt dit alles. Eens in de zes weken vindt er een bestuursvergadering plaats. Verder vergt het bestuurslidmaatschap zo´n 6 tot 10 uur per maand. Wie belangstelling heeft of meer informatie wil, kan mailen naar de secretaris van de stichting, Marjan de Jonge. Haar adres is marjandejonge@hetnet.nl.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×