SP wil opheldering over afkoop sociale woningbouw

De SP-statenfractie heeft ontdekt dat een aantal gemeenten in Zuid-Holland projectontwikkelaars de mogelijkheid biedt hun verplichting om sociale woningen te bouwen, af te kopen. De partij wil hierover opheldering van het provinciebestuur. Van ieder nieuwbouwproject in de provincie, moet 30% van de huizen bestaan uit sociale woningbouw. Vooral bij kleine binnenstedelijke projecten krijgen projectontwikkelaars de kans die verplichting tegen betaling van een afkoopsom te schrappen.

SP-statenlid Frank Johan Hoogendam zegt: “Er worden al jaren te weinig woningen voor starters en mensen met lagere inkomens gebouwd. Ook de norm van 30% socialewoningbouw wordt in Zuid-Holland bij lange na niet gehaald. Dat projectontwikkelaars van gemeenten de kans krijgen om de broodnodige sociale huurwoningenaf te kopen is dan ook een schande.” Hij heeft het college van Gedeputeerde Staten dan ook verzocht om inzicht in de totale omvang van de afgekochte woningen en vraagt het provinciebestuur in te grijpen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×