Burgemeester Lenferink mag blijven

De Leidse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden om Henri Lenferink voor zes jaar te herbenoemen als burgemeester van Leiden. Zijn ambtstermijn loopt op 15 mei 2009 af. Ruim voor die tijd moet de gemeenteraad een aanbeveling aan de minister van BZK opstellen voor de herbenoeming. Deze aanbeveling is opgesteld door een speciale raadscommissie die bestaat uit alle fractievoorzitters in de Leidse Raad.

De commissie heeft met een groot aantal mensen gesproken die in hun werk met de burgemeester te maken hebben. De oorspronkelijke profielschets uit 2002 is daarbij gebruikt als toetsingskader. De conclusies van de gesprekken zijn vervolgens met Lenferink besproken. Ook heeft deze zelf aangegeven hoe hij aankijkt tegen zijn functioneren. Over de inhoud van die gesprekken worden geen mededelingen gedaan. De hele procedure is geheim.

Op grond van de conclusies van alle gesprekken heeft de commissie de Raad geadviseerd om de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden aan te bevelen de heer drs. H.J.J. Lenferink te herbenoemen als burgemeester van Leiden. De aanbeveling van de Raad van Leiden zal door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland aan de Minister worden doorgestuurd.

Leiden verlengferink


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×