Leefbaar Leiden: "DZB moet gemeentewiet kweken"

13

Als het aan Leefbaar Leiden ligt krijgt de Sleutelstad één gemeentelijke coffeeshop, een eigen gemeentelijke wietkwekerij en worden alle bestaande coffeeshops gesloten. Fractievoorzitter Sloos wil dat het college een haalbaarheidsonderzoek uitvoert. Leefbaar Leiden wil af van het gedoogbeleid en zet met het plan in op een legaal Leids wietbeleid. Volgens Sloos is er in Leiden weliswaar niet zoveel overlast door coffeeshops als in de grensstreek, maar zijn er ook in Leiden wel degelijk problemen. Hij heeft daarover anonieme brieven ontvangen. Eerder stelde burgemeester Lenferink dat er in Leiden vrijwel geen overlast is rond coffeeshops. GroenLinks Leiden kwam in 2002 ook al met een soortgelijk plan.

 

Delen

13 reacties

 1. Waarom denk je dat die brieven anoniem zijn?

  Er is een klein groepje mensen (misschien maar 1 iemand) die probeerd het huidige klimaat omtrent de coffeeshops te gebruiken om zo van de coffeeshops af te komen en deze zwart te maken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer alle coffeeshops in leiden worden dichtgegooid, dat de situatie dan echt veel erger zal worden dan die nu is. Je moet je dan ook niet alleen afvragen of een coffeeshop overlast veroorzaakt, maar ook hoeveel overlast er zal zijn als deze allemaal dicht zijn. Ieder die denkt dat dit mee zal vallen heeft het echt goed mis!

  Een cafe zorgt voor overlast voor de buurt, een nachtapotheek geeft overlast, een avondwinkel geeft overlast, maar waar is nou toch de tolerantie gebleven, van het ooit zo liberale en tolerante NL waar ik zou van hou?

  De gemeente een wietkwekerij runnen? Met het CDA en de Christenunie aan de macht? Nou dat zie ik ook niet gebeuren!

 2. Vergeet ook niet dat coffeeshops (hoewel dit minder is geworden sinds 1 juli) een sociale functie te vervullen hebben.
  Sinds een aantal jaren zijn enorm veel buurthuizen gesloten en shops (en cafe’s) hebben deze functie min of meer overgenomen. Natuurlijk zit niet elke oud-buurthuisbezoeker nu in een shop, maar voor veel mensen heeft het wel een dergelijke waarde.

  Prima dat men de achterdeur wil legaliseren, maar het sluiten van alle shops is ook weer een erg radicale oplossing.

  Wat is precies de motivatie om shops te sluiten ipv de huidige te handhaven? Dat wordt me niet duidelijk uit het artikel. Ja, overlast… maar noem eens wat voorbeelden. Op de Nieuwe Beestenmarkt / Lammermarkt is het ook iedere week vechten, zullen we InCasa en de Malle Babbe ook maar dichtgooien dan?

 3. Ik ben het helemaal met je eens Frank.

  Ze hebben inderdaad geen idee wat voor sociale en maatschappelijke functie een coffeeshop heeft in de stad.

  Misschien is het een idee om het stadhuis om te bouwen tot coffeeshop. Bonnetje trekken als je binnenkomt, dan door naar de afhaalloketten. Slopen we het dak eraf, mag je ook nog roken binnen!

  Mag een behoorlijke coffeeshop worden trouwens! Ik zou wel is de cijfers willen weten van het aantal personen dat er per dag in Leiden in de coffeeshops komen.

   

   

 4. “wel degelijk problemen. Hij heeft daarover anonieme brieven ontvangen”(…) Dit is nu weer typisch de tactiek van leefbaar Sloos: men roert zich eens in de lokale media met opmerkingen als ´we hebben daarover anonieme brieven ontvangen´ of ´wij hebben van een hooggeplaatst ambtenaar gehoord dat´ etc. maar nooit wordt zoiets vervolgens geconcretiseerd door heer Sloos. Een treffend voorbeeld betrof de beschuldiging dat voormalig wethouder van sociale zaken Laurier een uitkering zou hebben afgedwongen voor zenmonnik ´Zeshin´ Van der Plas. http://www.leidschdagblad.nl/article3967878.ece Het college van B&W heeft dit door Sloos in de wereld geholpen gerucht op 25 november j.l. inhoudelijk volledig ontkracht, met een belangrijke toevoeging/sneer richting Sloos:

  “In de vraagstelling is opgenomen dat in verband met de bescherming van persoonsgegevens geen namen worden genoemd. Uit de inleiding op de vragen, die wij hier met opzet hebben weggelaten, is echter af te leiden welke specifieke situatie en welke specifieke persoon het betrof. Dit heeft ertoe geleid dat deze persoon in de krant is vermeld. Wij betreuren dit ten zeerste. Mede ook omdat die persoon er op mocht vertrouwen dat zijn gegevens, die bij u via een Bezwaarcommissie bekend zijn geworden, vertrouwelijk behandeld zouden worden.” Zie deze link: http://www.leiden.nl/dspage.asp?objectid=66610 ´Beantwoording schriftelijke vragen (LL) inzake bevoegdheden voormalig Weth. SOZA´

 5. het valt mij op dat alle zaken die LL aandraagd vaak met anonime brieven gaan zie de finacien speeltuin merenwijk bovendien denk ik dat als dzb weed gaat kweken met dit spul geen muis stoned te krijgen is

  ik ben van mening dat als je 10 shops neemt en 10 cafee’s dat oom agent vaker naar het cafe moet voor een raddraaier dan naar de shop en zeker nu je er niet meer mag roken neemt ieder zijn gekochte waar mee naar huis een rookt thuis

   

 6. Pieter Swijker op

  Ik zag laatst een Leidse fractievoorzitter (niet Daan Sloos) met een kloeke joint in een Leids binnenstadcafé toen ik er met mijn hond langs liep. Zou het kunnen dat hij en Sloos een plan hebben?

 7. mij bereiken geruchten uit het politieke circuit waaruit blijkt dat Leefbaar Leiden met enige regelmaat haar vergaderingen heeft gehouden in een pornobioscoop gevestigd aan de Lammermarkt. Ik mij erge zorgen over de openbare zeden van sommige gemeenteraadsleden, alsmede de gevaren voor de volksgezondheid die zich zouden kunnen voordoen na bezoek aan een sexpand. Ik weet niet wat de boys van Leefbaar Leiden daar allemaal uitvoerden, maar echt kasie zal het wel niet geweest zijn. 

 8. R. Cucullatus op

  Een kweker met een monopoly positie, wie gaat dat worden?

  Hoezo verkooppunten sluiten, personeel en ondernemer op straat zetten? Hoezo niet gebruik maken van wat je al hebt, wat er al is en de achterdeur controleren. De coffeeshop zelf hun kwekers aanlaten wijzen en of laten kweken, en alleen die bepaalde kwekers onder vergunning, onder vastgestelde voorwaarden, onder controle van de gemeente een aanvaardbaar genotsmiddel laten produceren. Laat concurrentie de markt schoonhouden, en daarmee het produkt alswel de consument. 

  Het sluiten van coffeeshops zal de overlast niet verminderen, sterker nog u zult de overlast door uw wijk vinden in hogere mate. Het illegale circuit zal de minderjarige eerder in contact brengen met niet alleen de softdrugs van mindere kwaliteit, maar ook sterkere middelen die door de zelfde ‘leveranciers’ uit het dat illegale circuit zullen worden aangeboden. Deze hoek van de verkoop zal niet verdwijnen uit uw straatbeeld wanneer de huidige verkooppunten zullen worden gesloten en er slechts één leverancier en of aangewezen kweker de dienst uit maakt. We kopen ook niet allemaal onze levensmiddelen in dezelfde supermarkt of bij dezelfde slijterij. U kunt de reden daarvoor zelf wel invullen. En zoals in eerdere reacties op het bovenstaand artikel, de vraag;’Wat is overlast’? De Gemeente Leiden hanteert al jaren een uniek beleid. De openingstijden voor deze gelegenheden houden rekening met de bewoners en omgeving. Er bevinden zich enkel coffeeshops binnen de aangewezen grenzen van het stadscentrum, waar in het verleden die ondernemingen die buiten deze grenzen vielen zijn gesloten. De medewerkers van de coffeeshop dienen een informatiedag bij te wonen waarna een certificaat wordt verstrekt om in de shops te mogen werken.

  Het gebruik van de softdrugs die verkocht wordt in de coffeeshops, zal hiermee ook niet terug worden gedrongen. De geschiedenis leert dat het gebruik al sinds de oudste beschavingen wordt genuttigd en zowel gebruikt wordt voor het behandelen van lichamelijke klachten. De Medi-wiet is ook nooit een succes geworden. Zal dat bij deze manier van regulering anders gaan? Ook in het heden liegen de feiten er niet om en wordt het bewijs geleverd. In de meeste landen waar geen coffeeshops onder oogluikend toezicht worden toegestaan is de situatie en de problematiek rondom het softdrugs gebruik niet beter dan in ons land. Waarom een stap terug, in de toekomst? Het is ook mijn woonomgeving. Waarom deze mensen hun plek afnemen? Dan hoeven ze ook niet bij u of mij in de straat te hangen.

  R. Cucu

   

   

   

   

   

   

   

 9. Ik zou bijna zeggen: leten we hier een referendumk over houden.

  Ik vermoed dat 2/3 van leiden voor legalisering is.

  Maar we weten allemaal hoe goed het vorige referedum geholpen heeft….

 10. Emile de Heer op

  Neen Sandra, referenda doen we niet meer in Leiden. Die worden alleen nog gehouden, als het nergens over gaat.

  Softdrugs zijn kankerverwekkend, verslavend en beschadigend voor diverse hersenfuncties, maar als iemand van boven de 18 jaar zichzelf zo nodig wil beschadigen: be my guest. De enige manier om dat definitief uit handen van de georganiseerde misdaad te halen is door legalisering. Dat moet dan niet gebeuren door als overheid de productie ervan zelf ter hand te nemen (zoals LL voorstelt), maar door de Voedsel en Waren Autoriteit vergunningen toe laten te kennen aan commerciele producenten, die alleen mogen leveren aan coffeeshops met een vergunning om dat spul te verkopen. Iedereen die in zo’n legale coffeeshop wiet of hash koopt, moet zich dan eerst legitimeren met een Nederlands paspoort. De coffeeshop moet een boekhouding bijhouden waarin wordt vastgelegd hoeveel iedere klant per week koopt, waarbij er een maximum quotum is per klant. Een hoop papierwerk, maar dan is het wel buiten de criminele handel gehaald en krijgen we geen ruzie met onze buurlanden.

 11. Wilookwelwat op

  “Een hoop papierwerk” Emile?
  Nee hoor. Een aansluiting op het EPD is zo geregeld.

 12. Uit alle statistieken blijkt dat de Nederlandse aanpak wel degelijk werkt. Dat andere landen in Europa de harde cijfers niet willen erkennen is dan maar jammer. Omdat er te weinig parkeerplek voor de coffeeshop is, spreekt men gelijk over “drugsoverlast”, een populistische uitspraak die ongegronde angst aanwakkert onder de gevoelige CDA-aanhang. We krijgen inderdaad veel toeristen. Dit komt simpelweg omdat ze in eigen land kunnen kiezen tussen wiet met gif erin of crack. Ik zie mijn kind liever in een coffeeshop met een legale kwaliteitsjoint dan onder een viaduct met een fles wodka. Over drankoverlast heb ik het CDA en de CU nog nooit gehoord. Ze proberen met hun hetze gewoon zieltjes te winnen. Reguleren is voor velen een excentrieke gedachte. Sluiten van de coffeeshops is echter veel maffer, dom, duur en ook nog eens gevaarlijk. Al Capone werd immers rijk omdat alcohol verboden werd. De kleine thuiskwekers voor eigen gebruik en vrienden zijn geen issue.
  Het zijn de stroomaftappers die nu de achterdeur bevoorraden. Veel coffeeshophouders zijn daar ook bepaald niet blij mee. Zij verkeren continue in onzekerheid. Elke keer dat er een kwekerij wordt opgerold, moeten ze weer genoegen nemen met een andere leverancier, prijs en kwaliteit. De kweekexpertise van de huidige branche zou op een bonafide wijze geëxploiteerd moeten worden. Bij legalisering moet je de telers een ultimatum stellen. Degenen die beneden blijven behouden de kans opgerold te worden en krijgen een bonus in de vorm van een extra pak rammel van fiscus en justitie. Degenen die bovengronds gaan doen straks gewoon hun werk als ieder andere kruidenteler. Dus een normale kas, betaalde stroom, personeel met een CAO, belastingaangifte, etc. Er gaat gigantisch veel geld om in deze markt. Laat het lekker bovengronds rollen,

  accijns heffen en zo de kredietcrisis te boven komen.

   

   

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline