Regionale dijkversterking gestart

De dijken langs sloten, kanalen, vaarten, meren en kleine rivieren krijgen het door bodemdaling en toenemende neerslag zwaar. Om doorbraken te voorkomen, is het Hoogheemraadschap van Rijnland begonnen met het versterken van deze zogenoemde regionale keringen. Voor 2020 moeten ze allemaal voldoen aan de nieuwe, door de provincie vastgestelde veiligheidsnormen. De komende maanden worden de gebruikelijke jaarlijkse visuele inspecties uitgevoerd. In het voorjaar bepaalt Rijnland vervolgens welke keringen als eerst verbreed of opgehoogd moeten worden. De Omwonenden worden door middel van brieven op de hoogte gebracht van de onderzoeken en de verbeterwerkzaamheden. Op www.rijnland.net is meer informatie te vinden. Hier is onder andere de brochure “Waterkering en veiligheid” te vinden.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×