Toezicht huisvesting statushouders blijft nodig

Er blijft intensief toezicht nodig op de huisvesting van statushouders in Zuid-Holland. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning, die nog geen huis hebben. Volgens de provincie is het aantal statushouders dat geen huis kreeg, in de tweede helft van vorig jaar gestegen. Daarnaast zal het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat een huis zoekt, dit jaar toenemen. In de eerste helft van vorig jaar waren er 99 statushouders zonder woning. Aan het eind van het jaar waren dat er 224. De grootste oorzaak van die stijging is de verhoging van de reguliere taakstelling door het rijk met 120 statushouders. De gemeenten geven verder aan dat het ook voorkomt dat statushouders een toegewezen woning weigeren.

Wat betreft de asielzoekers die onder het GeneraalPardon vallen, is de achterstand aldus de provincie weggewerkt. De provincie spreekt de plaatsen met de grootste achterstanden hierop aan en nodigt hen uit voor een overleg. Om de achterstanden weg te werken, worden er prestatieafspraken gemaakt.

Nieuws Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×