College in gesprek met gemeenteraad over verkoop NUON

Het college gaat het gesprek met de gemeenteraad aan over de verkoop van de aandelen NUON. Burgemeester en wethouders zijn voornemens in te stemmen met de gefaseerde verkoop van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf (PLB) van n.v. NUON aan VattenfallÄB. Hoewel zij bevoegd zijn dit besluit te nemen en met de verkoop in te stemmen, willen ze de mening van de gemeenteraad horen. Het Zweedse Vattenfall heeft een bieding uitgebrachtop NUON van 10,3 miljard. De raad van bestuur van NUON vraagt de aandeelhouders deze bieding te accepteren en de aandelen aan te bieden. Het belang van Leiden in het totaal van de aandelen bedraagt2,271%. Het jaarlijks dividend wordt in de begroting geraamd op 5,7 miljoen. Het college is van mening dat er geen dwingende redenen zijn die verkoop van de aandelen in de weg staan.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×