Vragen CDA over stop opvang geschorste basisscholieren

De opvangmogelijkheden voor geschorste basisscholieren in Leiden, zijn onlangs stopgezet. Kinderen die vanwege ernstige gedragsproblemen van de basisschool werden verwijderd, konden tot voorkort terecht bij het project Herstart. Hier werd bekeken welke school het beste bij hen past, en leerden de kinderen weer in het schoolritme te komen. Leerlingen die vanwege hun problematiek waarschijnlijk niet meer terug kunnen keren op een reguliere school, konden voor dagopvang terecht bij Stichting JEZ. Zowel JEZ als Herstart zijn gestopt met hun werkzaamheden. Het CDA maakt zich nu zorgen over de kinderen die daardoor thuiszitten, zonder perspectief.

Namens de partij legt gemeenteraadslid Moniek van Sandick het college een aantal schriftelijke vragen voor. Ze wil allereerst weten of burgemeester en wethouders het ermee eens zijn dat het wegvallen van de begeleiding voor kinderen die vanwege gedragsstoornissen van de basisschool gestuurd zijn, onwenselijk is. Ze vraagt hen verder naar de reden van de stopzetting van beide organisaties en het aantal kinderen dat daardoor thuis zit. Ook wil Van Sandick weten of de twee instanties uitsluitend voor Leiden werkten, of dat er ook buiten Leiden kinderen gedupeerd zijn. Ze informeert naar hetgeen er gedaan wordt om de gedupeerde kinderen weer in een traject te krijgen en welke rol de gemeente daarbij heeft. Verwacht de wethouder dat JEZ en Herstart weer op de rails gezet kunnen worden, al dan niet met financiële hulp van de gemeente? De kinderen die nu niet naar school gaan, zijn allemaal leerplichtig. Van Sandick wil weten hoe hun gedwongen thuiszijn zich tot de leerplichtwet verhoudt.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×