Woningcorporatie ook voor vogels

SLS Wonen denkt niet alleen aan de huisvesting van mensen. De woningcorporatie draagt ook stadsvogels een warm hart toe. Daarom is de studentenhuisvester gisteren gestart met het plaatsen van in totaal 60 vogelhuisjes in de tuinen van Leidse woningen. De verenigingvoor natuur en milieueducatie houdt in de gaten of de nestkastjes ook gebruikt gaan worden door broedende vogels.Het eerste huisje is geplaatst in de stadstuin aan Salomonsteeg 8.SLS vindt het belanrijk het leefgebied voor de stadsvogels aantrekkelijker te maken, omdat hun aanwezigheid bijdraagt aan het woongenot en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×