Bijeenkomst GroenLinks ouderen, thuis- en mantelzorg

Ook GroenLinks werkt inmiddels aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Om de burgers te betrekken bij dit programma, organiseert de partij een aantal themabijeenkomsten. De bijeenkomst van komende woensdagavond staat in het teken van ouderen, thuiszorg en mantelzorg. Enkele sprekers zullen hun visie geven op de drie genoemde thema’s. Zo zal Frits van Oosten, de directeur van Libertas Leiden de onderwerpen ouderen en thuiszorg belichten. De

leden van de werkgroep WMO lichten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning toe. Ook is er volop gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen, input te leveren en te discussiëren. De avond vindt plaats in Zorgcentrum Lorentzhof aan Lorentzhof 1 en duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×