Ondernemers duur uit in Leiden

Voor de meeste soorten bedrijven zijn de lokale lasten in Leiden het hoogst. Ondernemers zijn in de meeste gevallen het goedkoopst uit in de gemeente Noordwijk. Dit blijkt uit de monitor ‘Lokale Lasten 2009’ die de Kamer van Koophandel Den Haag (KvK DH) jaarlijks uitbrengt. Voor 18 modelbedrijven zijn deze lasten uitgerekend, zoals bijvoorbeeld voor een supermarkt, een klein en groot kantoor, een café, een transport- en een metaalbedrijf. Tot de lasten behoren de onroerende-zaakbelasting, de rioolbelasting en de waterschapslasten. Er zijn aanzienlijke verschillen per type bedrijf tussen de gemeenten. Na Leiden betalen ondernemers in Zoetermeer bij 15 typen bedrijven meer aan lokale lasten dan in de andere gemeenten uit het gebied van KvK DH. In 3 gevallen is men in Zoeterwoude het duurst uit. Dit ondanks het feit dat de gemeente Leiderdorp de hoogste stijging ten opzichte van vorig jaar (gemiddeld 27%) laat zien.

De hoge Leidse lasten worden voor een deel veroorzaakt door de in 2005 ingevoerde opslag van 5,3% aan OZB. Die meeropbrengst van de OZB is in een fonds gestort dat ten goede komt aan ondernemers en wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Leiden. Ook zonder deze opslag blijken de gemeentelijke heffingen voor alle soorten bedrijven in Leiden hoger dan in andere gemeenten. Voor een klein winkelpand in Noordwijk is men dit jaar gemiddeld € 643,- kwijt aan gemeentelijke heffingen. In Leiden is men hiervoor € 1.885,- verschuldigd. Het gemiddelde in het gebied van KvK DH is € 1.003,-.

De gemeente Noordwijk is voor alle 18 modelbedrijven het goedkoopst. Voor 17 modelbedrijven is de gemeente Noordwijkerhout de op één na goedkoopste. Leidschendam-Voorburg is na Noordwijk voor de kleine zelfstandige – het meest voorkomende type bedrijf in deze contreien – het voordeligst met de gemeentelijke heffingen.

In 3 van de 27 gemeenten in het gebied van KvK DH zijn de gemeentelijke heffingen dit jaar gedaald. In Boskoop daalden de heffingen in 2009 met ruim 11 % het meest. In Wassenaar bleven de heffingen gelijk en in 23 gemeenten stegen deze. Leiderdorp is hierbij koploper met bijna 27%. De overige dalingen en stijgingen bleven onder de 8%. Gemiddeld stegen de heffingen met ruim 3%.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×