Leiden groener dankzij regiogemeenten

Zoeterwoude, Leiderdorp en Rijkswaterstaat gaan een deel van het groenverlies dat optreedt door het W4-project op eigen kosten compenseren op Leids grondgebied. Leiden stelt hiervoor ruimte beschikbaar in polderpark Cronesteyn. Leiden stelt daarvoor samen met de klankbordgroep Cronesteyn een groenplan op. Ook Leiden zelf conpenseert wegvallend ‘W4-groen’ in Cronesteyn. Eerder wilde Leiden die compensatie verdelen over Cronesteyn en de Oostvlietpolder. Dit blijkt uit het antwoord van het college op vragen van D66 over het verlies van 4,2 hectare groen in Cronesteyn door de verbreding van de A4. De gemeente denkt dat een groene wal langs de A4 in het park samen met het al beschikbare bedrag van € 200.000 voldoende is om het verlies van de 4,2 hectare polderpark te compenseren en wil geen extra geld beschikbaar stellen.

De gemeente verwacht dat de groene wal eind 2011 aangelegd kan worden. Een door D66 voorgestelde verlenging met 800 meter van de geplande geluidswal ter hoogte van het klooster aan de Vrouwenweg is te duur. De kosten van bijna 1,3 miljoen wil Rijkswaterstaat niet dragen. Een alternatieve geluidswal van vrijkomende grond van de A4-werkzaamheden is ook door de gemeente onderzocht. Dat stuit echter weer op andere problemen. Het zou dan om een enorme wal gaan van 80 meter breed. Door de slappe ondergrond zou de aanleg bovendien 5 tot 10 jaar in beslag nemen.

De gemeente verwacht nog dit jaar met een concreet plan voor de groencompensatie te kunnen beginnen. Daarin wordt ook meteen het verlies aan groen meegenomen dat zal ontstaan door de aanleg van de RijnGouweLijn.

Leiden Regio polderpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×