Vlietland opgeknapt

De Provincie Zuid-Holland heeft BAM Wegen opdracht gegeven de natuur- en recreatiewaarden in de Meeslouwerplas te verbeteren en de oevers te herstellen. De Meeslouwerplas wordt volledig heringericht. Dit moet de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in Vlietland sterk ten goede komen. Zo wordt de plas ondieper gemaakt, worden de oevers geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling, komen er geluidswallen langs de A4 en komt er een krekengebied. De Vrienden van Vlietland zijn blij met deze acties. Zij zullen een vinger aan de pols blijven houden. Op www.vriendenvanvlietland.nl is meer informatie te vinden.

Leiden Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×