Eerste bijeenkomst Trefpunt Senioren in Merenwijk

Het Seniorenplatform Merenwijk-Noord is een initiatief van een aantal senioren uit de wijk, dat al enkele jaren bestaat en via een samenwerking met Libertas een ‘Trefpunt’ voor ouderen (55+) wil realiseren. Het initiatief wordt financieel ondersteund door een gemeentelijke subsidie in het kader van ‘Leiden Ontmoet’. Voorlopig wordt het ‘Trefpunt’ gehuisvest in het wijkgebouw van Libertas. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op maandag 28 september van 15.00 tot 17.00 uur. Indien er voldoende belangstelling bestaat voor dit project, zullen er regelmatig allerlei activiteiten worden georganiseerd, waarbij senioren elkaar kunnen ontmoeten en er ideeën ontwikkeld kunnen worden om met elkaar iets te gaan ondernemen.

Het wijkgebouw van Libertas is gevestigd aan de Papiermolen 8-14.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×