Hogere levensverwachting vraagt aanpassingen gezondheidszorg

De steeds hoger wordende levensverwachting van mensen, vraagt aanpassingen in de gezondheidszorg. Tijdens de jaarlijkse internationale, wetenschappelijke bijeenkomst van de Leyden Academy on Vitality and Ageing die gisteren plaatsvond, werd aan de hand van berekeningen getoond dat nu geboren Nederlandse kinderen waarschijnlijk 100 jaar worden. Ook werd bekendgemaakt dat de levensverwachting in Nederland minder snel stijgt dan die in andere landen. Nederland staat nu op de 30e plaats van de wereldranglijst. Als Nederland naar de top wil klimmen, zijn verbeteringen in de gezondheidszorg noodzakelijk, zo bleek uit een onderzoek van Leyden Academy.

Vooral onder Nederlandse ouderen ligt de sterfte hoger. Vooral bij mannen is roken een vrij grote doodsoorzaak. Voor vrouwen is dat niet het geval. Uit onderzoek blijkt dat zij voor alle categorieën van ziekten een hogere sterftekans hebben, dan bijvoorbeeld de Japanse dames. De manier van zorgverlening is een oorzaak van de lagere levensverwachting. In de jaren 50, toen Nederland een hoge leeftijdsverwachting had, was er een sterk verzuilde samenleving met een groot netwerk van informele zorg. Met de ontzuiling en individualisering is dat netwerk grotendeels weggevallen en werd de zorg geprofessionaliseerd. Nederland is nu één van de landen met de hoogst geïnstitutionaliseerde ouderenzorg ter wereld. Onderzoek moet nu uitwijzen of het wegvallen van het individuele familienetwerk de oorzaak is van de dalende levensverwachting.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×