PvdA wil minder allochtonen in de bijstand

De PvdA wil minder Leidse allochtonen in de bijstand. De partij heeft daarom vorige week het actieplan allochtonen uit de bijstand gepresenteerd. Ruim 10% van de allochtone bevolking ontvangt een uitkering. Ook groeit ongeveer 20% van de allochtone kinderen op in een bijstandsgezin. Onder de 2.842 bijstandsgerechtigden tussen de 18 en 64 jaar, bevinden zich 1.247 niet-westerse plaatsgenoten. Deze groep bestaat uit allochtonen uit de eerste en de tweede generatie. De PvdA wil dat de gemeente deze mensen gaat helpen om uit de bijstand te komen. Dat kan bijvoorbeeld door meer werkprojecten te realiseren, werkervarings- en stageplekken voor inburgeraars in de bijstand te organiseren, en door hoger opgeleide vluchtelingen te ondersteunen bij het te laten erkennen van hun diploma’s en het volgen van aanvullende opleidingen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×