"Breuk in college meest onnodige aller tijden"

Dat GroenLinks niet langer deel uitmaakt van het Leidse college is ‘de meest onnodige breuk in een college aller tijden’. Dat vindt CDA-wethouder Jan-Jaap de Haan die er stevig van baalt dat zijn GL-collega Steegh het veld moest ruimen vanwege het standpunt van de fractie van GroenLinks over de tijdelijke parkeergarage aan de Morsweg. De coalitie-partners van GroenLinks (CDA, PvdA en VVD) kregen donderdagavond om 21.30 uur voor het eerst de motie te zien die de partij wilde indienen over de garage. Aannemen van die motie zou uitstel betekenen en dat wilde de collegepartijen niet. “Op geen enkel moment in de aanloop naar het besluit heeft GroenLinks laten weten daar niet mee te kunnen leven,” aldus De Haan. Vanuit de zijde van GroenLinks wordt die versie bevestigd: “Dat is inderdaad niet handig geweest”. Voor de collegepartijen was de belangrijkste oorzaak voor de breuk een gebrek aan vertrouwen in coalitiepartij GroenLinks. GL-fractievoorzitter Kos maakte vorige maand tijdens de behandeling van de garageplannen in de commissievergadering een afspraak met enkele oppositiepartijen om de vergadering verontwaardigd te verlaten. “Dan wed je toch echt op het verkeerde paard en weet je niet waar je (politieke) vrienden zitten,” zo klonk het vanavond vanuit de coalitie.

Binnen het college heeft Steegh zich de afgelopen periode ook niet echt hard kunnen maken voor de achteraf keiharde eisen van zijn eigen fractie. Hij kende ze namelijk niet in detail. GroenLinks neemt het dualisme serieus en de fractie vergadert grotendeels zonder de wethouder. Dat ging afgelopen donderdag zelfs zo ver dat Steegh de gang op werd gestuurd terwijl de fractie over zijn toekomst besliste door een motie te formuleren waarmee de overige coalitiepartijen niet konden instemmen.

Niet alleen de collegepartijen zijn verbaasd over de breuk in het college. Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 zit Steegh al jaren op de huid en had hem liever al veel eerder zien vertrekken als wethouder. Van Meenen: “Dat ‘ie weg is is terecht, maar de reden slaat nergens op. De VVD wil van Leiden één grote parkeerplaats maken en wilde GroenLinkser Steegh kwijt. Die lafbekken bij de PvdA en het CDA zijn daar gewoon in meegegaan. Pure machtspolitiek van de VVD.” Ook Daan Sloos van Leefbaar Leiden is boos over de gang van zaken: “Het lijkt het er op dat dit met voorbedachte rade van de drie overgebleven partijen tot stand is gekomen en nu doen of ze het betreuren. Dat is achterkamertjespolitiek waar de Leidenaren niets wijzer van worden.” Guido Terpstra van de ChristenUnie is vooral kritisch op de rol van de VVD: “De bloeddorstigheid van de VVD heeft me verbaasd. Weet de VVD wel dat je in een democratie ook moet samenwerken? De rest van de coalitie keek ernaar maar deed niets.”

Al met al lijkt de breuk vooral verliezers op te leveren. GroenLinks kan geen van de door hen gewenste maatregelen realiseren en de overige collegepartijen betreuren in koor het verlies van een capabele wethouder. CDA-fractievoorzitter Bonestroo: “We hebben vanavond bij elkaar gezeten en daarbij hebben CDA, VVD en PvdA alledrie uitgesproken dat ze doorwilden met GroenLinks. Maar Kos bleef vasthouden aan de inhoud van de motie van afgelopen donderdag. Een motie die nota bene door henzelf uiteindelijk werd ingetrokken.” De motie werd rond 2.00 uur ’s nachts opnieuw ingediend door D66 en toen alsnog gesteund door GroenLinks. Dat was voor de VVD de druppel. Die partij drong direct daarna al aan op het aftreden van Steegh.

In een gezamenlijke verklaring laten VVD, PvdA en CDA weten dat ze met teleurstelling kennis hebben genomen van het besluit van GroenLinks om niet langer deel te willen nemen aan de coalitie in Leiden. De drie partijen vinden het jammer dat GroenLinks onvoldoende vertrouwen heeft in de verdere samenwerking tot aan de verkiezingen van 3 maart a.s. GroenLinks wijdt de breuk vooral aan de andere partijen en vindt dat ze uit het college zijn gegooid.

GroenLinks stemde bij de formatie van het college met tegenzin in met de aanleg van een parkeergarage aan de Morsweg, maar eiste wel dat dat niet ten koste van de leefbaarheid in de wijk Transvaal mocht gaan. In het coalitieakkoord werd daarom opgenomen dat er flankerende maatregelen genomen zouden worden als voorwaarde voor die aanleg. Die maatregelen zijn nu vertaald in een milieuzonering voor zware vrachtwagens, het tegengaan van sluipverkeer, het invoeren van betaald parkeren (om zoekverkeer tegen te gaan) en het toevoegen van extra groenvoorzieningen in de wijk. Ook zal de luchtkwaliteit de komende jaren gemonitord worden en zal de leefbaarheid nauwlettend gevolgd worden. Zo nodig worden extra maatregelen genomen. Dat bleek voor GroenLinks uiteindelijk niet voldoende. De partij eist dat het verkeer van en naar de garage niet op de Morsweg uitkomt en wil een verbod voor vrachtwagens. Dat ging de overige collegepartijen te ver, omdat dergelijke maatregelen niet zonder onderzoek vooraf kunnen worden genomen. En zo’n onderzoek zou in deze fase teveel uitstel betekenen.

Leiden steeghweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×