Leiden maakt zich op voor nieuwe verkoopronde vastgoed

Wethouder Marc Witteman heeft groen licht gekregen van de gemeenteraad voor een uitgebreide inventarisatie van de waarde van gemeentelijke panden waar maatschappelijke organisaties zijn gehuisvest. Het college wil die panden afstoten. Om een goede prijs te krijgen moeten de huren wel eerst fors omhoog. Zonder marktconforme huur, krijg je ook geen marktconforme prijs, zo is de gedachte. Om ervoor te zorgen dat de zittende huurders niet in de problemen komen, verhoogt de gemeente de huursubsidies. Daar gaat dan wel eerst een nieuwe kerntakendiscussie in de gemeenteraad aan vooraf met, naar verwachting, als gevolg dat niet élke maatschappelijke organisatie gecompenseerd zal worden.Witteman: “We hechten veel belang aan maatschappelijke instellingen, maar de huidige situatie is nauwelijks rechtmatig. Er is willekeur, omdat niet iedereen op dezelfde manier gesteund wordt.” Daarmee doelt Witteman op het feit dat sommige organisaties verkapte extra subsidies krijgen, omdat de gemeente hoge onderhoudskosten voor de panden moet maken die niet in de huur kunnen worden doorberekend. Andere instellingen die niet in een gemeentelijk pand zitten krijgen zo’n indirecte subsidie niet.

Na de inventarisatie moet van elk pand duidelijk zijn wat de totale kosten en opbrengsten zijn. De gemeenteraad krijgt ook meer inspraak. Witteman: Subsidies stelt u vast, maar de kosten gaat u niet over. U weet niet hoeveel we uitgeven. Niet aan wie en niet waarvoor. Dat weet u straks wel. En dan komen er vast wel organisaties boven waarvan we allemaal misschien vinden; moeten we dat wel zo ondersteunen?” Pas als duidelijk is wat de gevolgen zijn voor alle panden en de huurders, valt er een raadsbesluit over verkoop. Panden die nu al in de verkoop zijn of komen vallen buiten het onderzoek. De verkoop daarvan gaat dan ook gewoon door. Dat zijn panden die bijvoorbeeld tijdelijk worden bewoond (antikraak), maar geen panden waar nu maatschappelijke organisaties inzitten.

GroenLinks en de VVD maken zich grote zorgen dat de hogere, marktconforme huren straks allemaal moeten worden gecompenseerd, waardoor er uiteindelijk een tekort ontstaat. GL-raadslid Hans van Egdom: “Marktconform is een heel breed begrip en bij verkooop aan vrije markt komen die marktconforme huren in de bovenste laag. Dat kost ons straks dus veel meer aan subsidie ter compensatie.” Ook de VVD heeft vergelijkbare zorgen. Jean Hermans, de financiële man van die fractie, wil alleen akkoord gaan als er tot in lengte van jaren een positief saldo overblijft om de huursuppletie te waarborgen.

De SP is tegen de verkoopplannen. die partij vindt het een onvoldragen voorstel met te weinig visie. Ook wil dat de gemeente zich garant stelt voor een maatschappelijke structuur en geen buurthuizen en bijvoorbeeld zwembaden in de verkoop doet. Ook de ChristenUnie ziet weinig in de voorgenomen verkoopplannen. Janine Clement van die partij staat wel achter het principe van een marktconforme huur, maar wil niet nu al een principebesluit zonder te weten hoe het per organisatie of pand uitpakt. Ook heeft ze moeite met het inconcequente gedrag van het college dat de verhuur van de panden aan marktpartijen (die dat veel beter kunnen) wil overlaten, maar ondertussen doodleuk de exploitatie van de nieuwe Morspoortgarage zelf gaat doen en de winkelruimtes in de verbouwde Aalmarktschool met forse subsidies heeft verhuurd. Ook sportverenigingen in de Mors mogen straks in het Huis van de Sport gaan huren onder de huidige condities, terwijl de rest van de stad marktconforme huur moet gaan betalen. Clement wil eerst meer denk- en rekenwerk en vindt het nu niet verantwoord om de bewuste panden te verkopen.

Jan Boer van de SLO vindt het maar een slechte zaak dat instellingen zichzelf niet kunnen bedruipen: “Dan moeten we een deel van die panden maar bestemmen voor sociaal cultureel werk dat zichzelf niet kan bedruipen. Een soort verzamelgebouwen waar ze dan gebruik van kunnen maken. Kunnen we toch nog iets nuttigs doen met verknoeide belastinggeld dat in al die panden zit.”

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×