Aantal daklozen in Leiden afgenomen

De gemeente Leiden heeft de GGD onderzoek laten doen naar het aantal daklozen in de stad. Daaruit blijkt dat het aantal daklozen vorig jaar flink is afgenomen. Ook de gemiddelde periode dat mensen dakloos zijn is fors gedaald. In 2009 werd het aantal daklozen in de stad geschat op 313. Dat is een stuk minder dan de schatting uit 2006. Toen was dat aantal 454. De duur van de dakloosheid is afgenomen van gemiddeld vijf naar drie jaar. Negen van de tien daklozen zijn mannen. De gemiddelde leeftijd is 41 jaar. Vrouwen zijn gemiddeld tweemaal zo lang dakloos als mannen (gemiddeld zes jaar versus drie jaar).

Zestig procent van de daklozen komt oorspronkelijk uit Leiden, zeventien procent uit de regio waarvan de helft uit de Duin- en Bollenstreek. Een kwart komt van buiten de regio Zuid-Holland Noord, voornamelijk uit de vier grote steden. Naarmate mensen langer dakloos zijn, komen ze vaker oorspronkelijk uit Leiden.

Gerda van den Berg, wethouder Jeugd, Welzijn en Financiën, is blij dat het aantal daklozen ondanks de crisis is afgenomen. “Het is geen eenvoudige opgave en het vraagt een enorme inzet en betrokkenheid van veel partijen maar het behaalde resultaat en de plannen die we voor de komende periode hebben, geven mij het vertrouwen dat we de komende tijd het dakloosheidprobleem verder terug kunnen dringen. We zijn op de goede weg richting ons einddoel ‘Iedereen onder dak’.

In het najaar van 2009 heeft de GGD Hollands Midden in opdracht van de gemeente Leiden de derde omvangschatting gemaakt van het aantal dakloze mensen in Leiden. De eerste twee omvangschattingen dateren uit 2005 en 2006. In de Dagopvang van de Nieuwe Energie in Leiden en De Schuilplaats zijn twee weken lang alle bezoekers geregistreerd. Met behulp van deze telling is de totale omvang van het aantal daklozen geschat. Op beide locaties hebben bezoekers antwoord gegeven op een aantal vragen om vast te stellen of zij dakloos zijn, hoe lang hun dakloosheid duurt en waar zij woonden voordat ze dakloos werden.

Verschillende zorgpartijen, woningcorporaties, de GGD en de gemeente Leiden hebben in het kader van het Regionaal Kompas de handen ineengeslagen om dakloosheid als gevolg van huisuitzetting te voorkomen en de uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang te vergroten.

Advertentie

Leiden schuilplaats


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×