De feestelijke presentatie die de optochtcommissie hield tijdens de ALV van de 3 October Vereeniging kon de avond niet redden. De diepe scheuring binnen de organisatie van de vereniging beheerste de hele avond het gesprek. (Foto: Chris de Waard).

Scheuring in 3 October Vereeniging; deel bestuur opgestapt

Al maanden dreigde er een scheuring binnen de 3 October Vereeniging en deze week barstte de bom. Tweederde van de (63) commissarissen en twee bestuursleden van de vereniging hebben zo weinig vertrouwen meer in de manier waarop de vereniging wordt geleid dat ze zijn opgestapt. Daardoor moet de vereniging, die volgend jaar het 125-jarig bestaan groots wil vieren, verder zonder enkele belangrijke steunpilaren zoals bestuursleden Frans Schohaus (PR) en Thijs Hemmes (Lustrum) en de voltallige PR- en Lustrum-commissies, met daarin bekende Leidenaren als bijvoorbeeld Trudy Kwik (Kwik Events) en Roald Laport (LOS Magazine).

Oorzaak is de archaïsche manier waarop de vereniging volgens hen wordt geleid. “Het bestuur bestuurt en de commissarissen voeren uit,” is daarbij het devies. “Niet meer van deze tijd,” zo concluderen de zwaar gedemotiveerde commissarissen die zich niet gehoord voelen door het bestuur. De druppel die de emmer deed overlopen is een bestuursbesluit over de sponsoring van het feest der feesten door bedrijven uit de regio en een gebrek aan communicatie en overleg met de commissarissen. Met name voorzitter Els van Eijck van Heslinga moet het daarbij ontgelden: “Die weet gewoon niet wat besturen is,” zo klinkt de kritiek. Overigens niet alleen uit de groep opgestapte commissarissen; ook zittende commissarissen en oud-bestuursleden herkennen zich in dat beeld.

De nu opgestapte commissies moesten 250.000 euro aan sponsorgelden binnenhalen zodat de 3 October Vereeniging volgend jaar onder meer groots uit kan pakken tijdens het lustrum dat de dan 125-jarige vereniging gaat vieren. Na kritiek van de Geuzen van Boisot, een club grote sponsoren van de 3 October Vereeniging, besloot het bestuur dat ‘gewone’ sponsoren weinig of niets terug konden krijgen voor hun financiële bijdrage. “Het mag geen Unox-feest worden,” zo hadden de Geuzen het bestuur laten weten. Dat besloot op haar beurt, zonder overleg met de betreffende commissies, dat de relatie met de Geuzen zo belangrijk is dat aan die wensen tegemoet gekomen moest worden. Hoe groot dat belang daadwerkelijk is, valt overigens nog maar te bezien. Van de 11 Geuzen die op de website vermeld staan, zijn er nog maar 7 over. “En die betalen 4500 euro per jaar, waarvan 1500 euro op gaat aan feestjes,” zo vertelde het opgestapte bestuurslid Schohaus voor hem door het bestuur de mond werd gesnoerd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die werd gehouden in Schohaus’s eigen hotel-restaurant Het Haagsche Schouw. De opgestapte 20 commissarissen zien geen mogelijkheden om voldoende sponsoren binnen te halen zonder dat een tegenprestatie kan worden geboden.

Binnen het overgebleven deel van het bestuur zit ook niet iedereen op de lijn van de voorzitter. Volgens Van Eijck van Heslinga is er niet zoveel aan de hand en gaat de vereniging gewoon verder met nieuwe mensen. Dat gaat een deel van het bestuur veel te ver. Bestuurslid Lunapark (kermis) Martijn Du Prie stuurt aan op een verzoeningspoging. Hij wil het niet laten gebeuren dat 20 mensen uit onvrede opstappen en het bestuur dat zomaar laat gebeuren.

Hoe het verder gaat met de inmiddels zo’n 14.000 leden tellende vereniging moet de komende weken duidelijk worden. Verschillende nog zittende commissies hebben het bestuur een ultimatum gesteld: “Het moet anders, en snel ook”. Daar lijkt het bestuur zich inmiddels ook van bewust. Een ’traject van heroriëntering op de interne structuur’ wordt ingezet. Dat moet dan leiden tot een nieuwe bestuurscultuur: een ’talentencultuur’ in plaats van een ‘regentencultuur’, zo citeerde voorzitter Els van Eijck van Heslinga uit de afscheidsbrief van de opgestapte Schohaus.

Advertentie

Leiden 3 Oktober 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×