€ 75.000 voor goede ideeën bereikbaarheid Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland daagt professionals, bewoners en studenten uit om ideeën in te zenden, waarmee de bereikbaarheid in Zuid-Holland verbeterd wordt. Het gaat hierbij om duurzame oplossingen voor een betere mobiliteit voor zowel mensen als voor goederen. De winnaars van deze Zuid-Hollandprijs 2010 worden op donderdag 21 oktober bekend gemaakt door oud-minister Sybilla Dekker, die voorzitter is van de deskundige jury. De commissaris van de Koningin Jan Franssen reikt de prijzen uit tijdens een symposium in het provinciehuis in Den Haag. Er zijn drie categorieën deelnemers die hun ideeën, plannen of projecten kunnen indienen voor 1 juli aanstaande: 1 Professionals of teams van professionals zoals architecten, stedenbouwkundigen, planologen of bestuurskundigen. Prijs: € 50.000 ; 2 Vrijwilligersorganisaties en bewoners. Prijs: € 15.000 ; 3 Studenten of studententeams. Prijs: € 10.000.
Meer info en inschrijfformulier: www.zuid-holland.nl/zuidhollandprijs

Advertentie

Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×