Dominique Hoozemans koninklijk onderscheiden

Drs. Dominique Hoozemans is sinds woensdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester speldde hem de onderscheiding op tijdens de openingsbijeenkomst van het studiejaar van de Hogeschool Leiden. De 61-jarige Hoozemans die in Roosendaal woont, is programmadirecteur Internationale Projecten van de Hogeschool Leiden en voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen basisonderwijs LOBO.

Sinds 1970 is Hoozemans actief in het onderwijs. Hij zette zich met name in voor de opleidingen voor leraren voor het basisonderwijs en heeft jarenlang lesgegeven op basisscholen en pedagogische academies. In de jaren 90 werd Hoozemans directeur van de PABO’s van Rotterdam en Leiden. Hij maakte zich sterk voor de ontwikkeling van het thematisch onderwijs en zorgde ervoor dat het gebruik van de moderne technologie een belangrijke plaats is gaan innemen in verschillende onderdelen van de opleiding. 

Verder zette Hoozemans zich in voor internationale samenwerkingsprojecten in ontwikkelingslanden. Die projecten leveren niet alleen wat op voor de ontwikkelingslanden, maar zorgen er ook voor dat de betrokken Nederlandse docenten beter toegerust zijn op het onderwijs in een multiculturele samenleving. De heer Hoozemans heeft daarnaast talloze functies bekleed in werkgroepen, stichtingen en verenigingen op het gebied van het onderwijs.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×