Vragen SLO over nieuwe gemeentesecretaris

De Stadspartij Leiden Ontzet heeft een aantal vragen voor het college over de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris. Die vragen gaan onder meer over het takenpakket van de opvolger van Paul van den Wijngaart. Zo wil de partij weten of de nieuwe gemeentesecretaris bij zijn aanstelling de opdracht krijgt om de gemeentelijke, ambtelijke organisatie terug te brengen naar 1.200 personen, conform de norm voor een gemeente met de grootte van Leiden, en of hij opdracht krijgt om de resultaten van “Anders Werken” onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen.

Verder vraagt de SLO of de gemeentesecretaris de opdracht krijgt minder externe deskundigen in te huren en de kwaliteit van de gemeenteorganisatie zo te verbeteren dat er minder externe deskundigen nodig zijn. Uit een rapport van de Hogeschool Leiden blijkt dat de bedrijfscultuur op het Stadhuis niet in orde is. De SLO wil een plan van aanpak van het college ontvangen, waarin is aangegeven hoe die bedrijfscultuur, met medewerking van de gemeentesecretaris, verbeterd gaat worden.

Tenslotte vraagt de SLO of burgemeester en wethouders overwegen om voor de komst van een definitieve gemeentesecretaris een interim algemeen directeur in dienst te nemen die orde op zaken moet gaan stellen en wil de partij weten wat de rol van de gemeenteraad is bij de aanstelling van de nieuwe gemeentesecretaris.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×