Morspoortgarage wordt parkeerterrein

Geen tijdelijke parkeergarage, maar een tijdelijk parkeerterrein. Met dat voorstel gaat VVD-wethouder van Woensel binnenkort naar de Leidse raad. Tijdens een bewonersbijeenkomst, gisteravond, presenteerde Van Woensel de twee varianten. Omdat de buurt de garage helemaal niet ziet zitten, ook niet de kleinere die in het beleidsakkoord is afgesproken, gaat de wethouder nu voor parkeren op het maaiveld. “Daarmee kom ik wel met een voorstel dat in strijd is met de politieke afspraken, maar ik vind dit goed verdedigbaar,” aldus Van Woensel die op die manier de buurt zoveel mogelijk mee wil krijgen.

Blij zijn de omwonenden overigens niet. “We hebben als wijk kennelijk het verkeerde lootje getrokken,” zo klonk het uit de zaal. Ze blijven dan ook tegen de plannen van de gemeente. Het door hen opgestelde plan ‘Parkeren in het groen’ wordt namelijk niet helemaal door Van Woensel overgenomen: “Daarmee kunnen we gewoon niet voldoende parkeerplaatsen realiseren”. In het plan van de bewoners was meer groen opgenomen, dat kost geld en parkeerplaatsen.

Het plan waar de raad nu over moet beslissen, voorziet in 230 parkeerplaatsen in Transvaal. Dat zijn er 50 minder dan in het beleidsakkoord was afgesproken. In dit plan wordt er geparkeerd op het huidige parkeerterrein tegenover de Morspoort. Dat wordt uitgebreid met het terrein van het aangrenzende oude Marechaussee gebouw. Ook direct achter het belastingkantoor komen extra plekken. In dit plan worden 35 bomen gekapt, waaronder de hoge populieren langs het huidige parkeerterrein.

Dat het politiek moeilijk ligt om minder parkeerplaatsen aan te leggen dan eerder afgesproken tussen D66, VVD, CDA en sP, blijkt uit de eerste reactie van raadslid Patrick Meijer namens het CDA: “Het oorspronkelijke voorstel voor de parkeergarage hield 450 parkeerplaatsen in. Daartegen steekt het gisteren gepresenteerde voorstel met maar 230 plekken wel heel mager af. Bovendien zijn in het bestuursakkoord glasheldere afspraken over gemaakt over het minimale aantal plekken op de locatie morspoort en het CDA verwacht dat de wethouder met een voorstel naar de Raad komt waarin die afspraak wordt uitgevoerd.”

“Bomen kappen voor parkeerplaatsen is crimineel,” zo oordeelt Dick de Vos van de Partij van de Dieren. Hij wil liever dat ook het huidige parkeerterrein wordt opgeheven. “Daar wordt nu ook al nauwelijks gebruik van gemaakt. In de jaren 60 was daar een parkje. Ik zie veel liever dat dat terugkomt.” Voor parkeeroplossingen ziet hij wel iets in het plan van buurtbewoner Lambert ‘Lampie’ Wouda die met het idee kwam om de ijshal aan de Vondellaan te slopen en op die plek een kantoorgebouw te zetten met eronder een parkeergarage en er bovenop een nieuwe ijsbaan. De kantoren zouden dan bovendien kunnen worden verwarmd door de warmte van de ijsbaan.

Naast het parkeerterrein wordt er in de wijk ook betaald parkeren ingevoerd. Of dat via zogenaamde blauwe zones of met bewonersvergunningen gaat, moet nog worden besloten.

Leiden Morspoortgarage


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×