Megatekort nekt Huis van de Sport

Leiden krijgt geen Rembrandt SportCenter. Dat heeft sportwethouder Frank de Wit van D66 zojuist bekend gemaakt. De gemeente heeft de drie consortia die in de race waren voor de bouw van het Huis van de Sport in de Mors vanmorgen laten weten te stoppen met de aanbesteding. Reden: er dreigt een tekort van 40 tot 55 miljoen euro. de risico’s zouden bovendien grotendeels bij de gemeente komen te liggen. Ook kan niet worden voldaan aan de randvoorwaarden die de raad eerder aan het project stelde. De kosten van het mislukte project voor de gemeente bedragen een half miljoen.

In januari van dit jaar werd in museum Corpus nog trots het logo gepresenteerd van de Leidse topsportlocatie, waarmee Leiden zelf Olympische ambities kreeg.

“Het is balen,” zo verwoordt wethouder de Wit het sneuvelen van de Leidse topsporthal: “Het gaat hier om een burgerinitiatief van de verschillende sportclubs in de Mors en ik heb zelden een groep mensen met zoveel energie, inzet en enthousiasme aan het werk gezien. Dat verdient veel waardering.” De gemeente wil nu in elk geval enkele aangrenzende locaties los gaan ontwikkelen. De ontwikkeling van de steenopslag tegenover Rhijnhof en de Rijkswaterstaatlocatie moet in elk geval de twee miljoen opleveren die Leiden nodig heeft voor de kruising bij de Plesmanlaan. Die kosten waren meegenomen in de plannen voor het Huis van de Sport.

Wat er nu wel gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er moet nu eerst een nieuwe sportnota komen, inclusief een meerjarig investeringsplan. Probleem daarbij is dat Leiden al het geld voor sportzaken binnen de eigen begroting moet zien te vinden. Er zijn geen rijksbijdragen. In die sportnota wordt ook het, nu stilliggende, plan voor de Sportstad aan de Vijf Meilaan meegenomen. ZZ Leiden krijgt daar nu een tijdelijke uitbreiding voor het spelen van de wedstrijden, maar over vijf jaar gaat de hal plat. Het was de bedoeling dat ZZ daarna naar het Huis van de Sport zou verhuizen. Wethouder de Wit is blij dat er in elk geval voor de komende jaren een oplossing voor ZZ Leiden is.

Wat er daarna gaat gebeuren is nog volstrekt onduidelijk. De Wit waarschuwt nu alvast dat ook het ambitieniveau bij de plannen voor de Sportstad zo hoog is, dat het zeer de vraag is of ze wel realistisch zijn.

Leiden Sport huisvandesport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×