Lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg Hogeschool Leiden

De Hogeschool Leiden is een nieuw lectoraat gestart dat zich richt op de (h)erkenning van jongeren met een verstandelijke beperking. Het lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg waarin ook de William Schrikker groep zitting heeft, gaat zich de komende jaren inzetten om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking te vergroten.
 Jongeren met zo’n beperking hebben ook vaak gedragsproblemen. Ze vallen daardoor tussen wal en schip. Het lectoraat gaat onderzoeken hoe dit verbeterd kan worden.

Verder zal het lectoraat onderzoek doen naar de ontwikkeling van een meetinstrument voor sociale informatie verwerking en naar interventies en methodieken voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 
In samenwerking met deskundigen van zorginstellingen, cliëntenorganisaties en het hoger en wetenschappelijk onderwijs worden diverse onderzoeksprojecten opgezet en uitgevoerd. 
Het lectoraat staat onder leiding van Mevr. dr. M. van Nieuwenhuijzen, ontwikkelingspsychologe en in 2004 gepromoveerd bij de vakgroep Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×