Vrijplaats mogelijk toch naar Vrouwenkerkplein

De Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (SVK) neemt mogelijk toch haar intrek in een rijtje vervallen panden aan het Vrouwenkerkplein en de Dolhuissteeg. Die moeten dan wel eerst zeer grondig worden gerenoveerd. Het college heeft twee mogelijke lokaties gevonden voor de in febuari ontruimde vrijplaats. In eerste instantie kwam bovenvermeldde plek in beeld, later kreeg het college de voorkeur voor enkele panden op de hoek van de Marktsteeg en de Lammermarkt. Het college is bang dat de  vrijplaats geen geld heeft voor de renovatie van het Vrouwenkerkplein. D66, met 10 zetels de grootste partij in de raad, vindt nu dat de SVK de panden rond het Vrouwenkerkplein toch mag kopen als ze tenminste aantoont het ook te kunnen betalen. Inclusief de renovatie.

Tegen beiden locaties zijn veel bezwaren uit de buurt. Omwonenden van het plein zien liever een hoogwaardiger bestemming voor de panden. Ook museum Boerhaave is tegen de mogelijke vestiging van de vrijplaats, omdat het in samenwerking met bijvoorbeeld partners op het biosciencepark de panden wil aankopen om er centra te vestigen die aansluiten bij de doelstellingen van het museum.

Ook tegen de Marktsteeg-optie is veel verzet. Niet in de laatste plaats bij de vrijplaats zelf die het daar te klein vindt. Alleen met een extra ruimte op de begane grond is die plek voor de SVK in beeld. Dat zou dan ten koste gaan van het te ontwikkelen popcentrum De Nobel en dat is onbespreekbaar voor zowel een deel van het college als voor het LVC die daar de belangrijkste gebruiker gaat worden.

Overigens gaapt er nog een enorm gat tussen de getaxeerde waarde van het panden rond het Vrouwenkerkplein en de prijs die de SVK wil betalen. Het college gaat uit van sloop en herontwikkeling en wil op basis van het nieuwe brutovloeroppervlakte 541.000 euro voor de panden vangen. De vrijplaats gaat uit van de waarde die in de gemeentelijke grondprijzennotitie staat en komt op 74.970 euro waar dan ook de sloopkosten nog vanaf getrokken moeten worden.

Advertentie

Leiden Linkse Kerk


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×